article-detail-page
about-us
close
language Land

Hillroms lösningar för Covid-19

 

SCREENINGKAPACITET OCH DIAGNOSTISK KAPACITET

 

 

INFEKTIONSKONTROLL OCH FÖREBYGGANDE AV KORSKONTAMINERING

 

 

MONITORERING AV ANDNÖD, ICKE-INVASIV VENTILATION OCH BEHANDLING FÖR RENSNING AV LUFTVÄGARNA

 

 

INFRASTRUKTURUTBYGGNAD FÖR ATT ÖKA KAPACITETEN

 

*Produkterna kan användas till intensivvårdspatienter.