service-detail-page
about-us
close
language Land

Skapa en smartare framtid

Resurser för planering och design för kirurgiska miljöer och intensivvårdsavdelningar

Ni känner era patienter, läkare och arbetsflöden bättre än någon annan. Vi finns här för att hjälpa er att stödja dem med kirurgiska lösningar som är skräddarsydda för era behov. Hillrom Construction Solutions-teamet erbjuder expertkonsultation tillsammans med 2D- och 3D-planering av ambulatoriska kirurgicenter, allmänna operationssalar, hybridoperationssalar, robotassisterade operationssalar och intensivvårdsavdelningar. Vi finns här för att hjälpa er att skapa och förbättra de säkra och effektiva arbetsflöden ni förväntar er för era patienter och vårdgivare, från planering till installation och vidare.

Hillrom Surgical Solutions utformning av operationssal

Allmänna operationssalar

Allmän operationssal? Öppenvårdspatienter på ett ambulatoriskt kirurgicenter? Vi har allt ni behöver. Med vårt breda utbud kan vi anpassa den kirurgiska konfiguration ni behöver för att stödja alla kliniska tillämpningar.

Hillrom Surgical Solutions layout av hybridoperationssal

Hybridoperationssalar

När ni planerar en hybridoperationssal är det avgörande att involvera alla intressenter i god tid. Vårt globala team med experter på hybridoperationssalar och lokala supportteam är väl förtrogna med att involvera alla parter för att utvärdera arbetsflöden och behov. Vi ger liv åt er vision med hjälp av 2D- och 3D-planeringsprogram som hjälper er att täcka in alla avsedda kliniska tillämpningar.

Läs mer

Hillrom Surgical Solutions layout av robotassisterad operationssal

Robotassisterade operationssalar

Det kan vara svårt att föreställa sig hur komplex en robotassisterad operationssal är i början av planerings- och konstruktionsprocessen. Vi gör det enklare genom 2D- och 3D-bildpresentation, utöver praktisk rådgivning, för att säkerställa att alla era behov uppfylls. När våra kunder ser hur operationsbordet TS7000dV kan underlätta för deras robotassisterade team vill de inte tillbaka till sina gamla lösningar.

Läs mer

Hillrom Surgical Solutions utformning av intensivvårdsrum

Intensivvårdsavdelningar

På en intensivvårdsavdelning måste vårdteam vara flexibla och kunna anpassa sig på sekunden. Våra modulbaserade, flexibla och konverterbara takförsörjningsenheter kan hjälpa dem med det. Välj de tillbehör och tjänster ni behöver, där ni behöver dem, för att stödja era arbetsflöden med vårt fullständiga sortiment av IVA-lösningar.

Vill ni veta mer? Låt oss ta kontakt.

Möt vårt globala Construction Solutions-team