En Hillrom-tekniker ler mot kameran från sidan av en sjukhussäng

SmartCare™-tjänster

Skydda era patienter med lösningar för proaktiva tjänster.