https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/our-vision-seo-card?$recentlyViewedProducts$
base-form-page
about-us
close
language Land

Advancing Connected Care i Norden 

Hillrom är en global ledare inom medicinteknik vars 10 000 anställda har ett enda syfte: att förbättra resultaten för patienter och vårdgivare.

Under senare år har vi välkomnat Liko, Welch Allyn, Trumpf Medical, Voalte och fler till familjen för att möjliggöra korrekta diagnoser, tidigare intervention och snabbare återhämtningstider. Liko AB är ett helägt dotterbolag till Hill-Rom Services, Inc. och är vår enhet som är registrerad i Sverige. 

UTFORSKA VÅRA LÖSNINGAR

Våra platser 

Vårt huvudkontor och servicecenter i Norden ligger i Stockholm och vår tillverkningsanläggning för Liko-produkter är baserad i Luleå

HITTA ETT HILLROMKONTOR

 

I Norge, Danmark, Finland och Island samarbetar vi nära med ett antal distributörer.

HITTA EN DISTRIBUTÖR

Karta över Norden med markerade platser där Hillrom är verksamma
En läkare pratar med en representant för Hillrom

Medlemskap och partnerskap 

Vi spelar en aktiv roll inom innovation för sjukvården i Norden och runt om i världen. Här är några organisationer som vi är stolta över att stödja.

Swedish Medtech
Swedish Medtech är en branschorganisation för medicinteknikföretag i Sverige. Organisationen består av cirka 200 medlemsföretag och arbetar för att stärka medicinteknisk innovation i Sverige och utomlands.

Sepsisfonden
Hillrom är stolt sponsor av Sepsisfonden AB och Global Sepsis Alliance. Deras insatser för att minska den globala förekomsten av sepsis ligger i linje med vårt uppdrag att förbättra resultaten för patienter och vårdgivare.