base-form-page
about-us
close
language Land

Företagsöversikt

En läkare och sjuksköterska tar hand om en patient som ligger i en Hillrom-säng av tidig modell

Vår historia

Vi har varit i framkant vad gäller innovation av medicintekniska produkter i mer än 100 år.

UPPTÄCK VÅR HISTORIA

 


 

En sjuksköterska använder ett stetoskop för att bedöma sin patient på ett sjukhus

Vår vision

Sedan 1915 har vi blivit världsledande inom medicinsk teknik, inspirerad av ett uppdrag: Varje dag, över hela världen, förbättrar vi vårdresultaten för våra patienter och deras vårdgivare.

LÄS VÅR VISION

 


 

En representant från Hillrom diskuterar Progressa-sängsystemet med en sjuksköterska i en sjukhuskorridor

Etik och efterlevnad

Eftersom efterlevnad är avgörande för oss och vårt sätt att arbeta har vi utformat ett omfattande program som hjälper oss att upprätthålla högsta professionella och etiska standard.

GÅ TILL ETIK OCH EFTERLEVNAD

 


 

En representant från Hillrom testar en Centrella Smart+-säng med avseende på rätt funktionalitet

Produktkvalitet och säkerhet

För oss är produktkvalitet och säkerhet mer än bara ett program eller en process – det är ett löfte som vi ger alla våra kunder varje dag.

GÅ TILL PRODUKTKVALITET OCH SÄKERHET

 


 

Närbild på en hand som har placerats på en annan persons axel

Personalförmåner

Hur rekryterar och behåller vi de bästa kandidaterna? Genom att erbjuda konkurrensmässiga förmåner som uppfyller behoven hos vår mångfaldspräglade personal och deras familjer.

GÅ TILL PERSONALFÖRMÅNER

 


 

Mångfald, inkludering och tillhörighet

Vi tror på miljöer som präglas av inkludering, respekt och samhörighet. Det är så vi skapar innovativa högpresterande team som är redo för den ständigt föränderliga sjukvårdsvärlden.

LÄS MER OM VÅR KULTUR

 


 

En grupp Hillrom-anställda samlas på en promenad för att samla in pengar till forskning om cystisk fibros

Hillroms sociala investering

Vi gör skillnad för de miljöer där vi bor och arbetar, över hela världen. Programmet Hillrom for Humanity påskyndar sociala och miljömässiga framsteg genom välgörenhetsinvesteringar, volontärarbete och hållbar verksamhet.

SE VAD VI GÖR

 


 

En representant från Hillrom ler vid sidan av en sjukhussäng

Karriärmöjligheter

Vårt uppdrag är att förbättra resultaten för patienter och vårdgivare. Vi vill gärna att du deltar i vårt arbete med att bistå dem.

GÅ MED I VÅRT TEAM

 


 

John P. Groetelaars inspekterar en produktionsanläggning med Hillrom-teammedlemmar

Vårt ledarskap

Vår ledningsgrupp strävar efter att utveckla uppkopplad vård – varje dag.

MÖT VÅRA LEDARE