En patient med näskanyl sitter upprätt i en Hillrom-säng medan en läkare lyssnar på hans hjärta med ett stetoskop

Lösningar

PÅSKYNDA PATIENTERS ÅTERHÄMTNING

Med bättre insikter och proaktiv vård kan ni vara säkrare på behandlingen fungerar – och undvika händelser som gör att den inte fortlöper som den ska.

Förkorta sjukhusvistelsen

Ju kortare sjukhusvistelse desto bättre.Det är bättre för patienter som då kan undvika komplikationer som är vanliga vid immobilitet, till exempel luftvägsinfektioner1 och tryckskador2. Det är bättre för sjukhus där den genomsnittliga IVA-vistelsen är 6–9 dagar3 och kan kosta upp till 32 419 US-dollar.4

Beprövade mobilitetslösningar och protokoll kan hjälpa er att få patienterna mobiliserade tidigare och oftare, så att de kan återhämta sig snabbare. Mer information:

30 %
30 %

lägre totala sjukhuskostnader5

33 %
33 %

kortare sjukhusvistelse5

36 %
36 %

kortare vistelse på IVA5

46 %
46 %

färre ventilatordagar6

30 %

lägre totala sjukhuskostnader5

33 %

kortare sjukhusvistelse5

36 %

kortare vistelse på IVA5

46 %

färre ventilatordagar6

Detektera försämring hos patienter tidigare


Tecken på försämring kan upptäckas så tidigt som 6–8 timmar före en händelse.

Med rätt information är det inte en fråga om dina patienter kommer att återhämta sig, utan när. Kontinuerlig patientmonitorering kan hjälpa dig att upptäcka indikatorer innan de blir akuta. Faktum är att det har visat sig hjälpa sjukhus att uppnå följande:

"" Upp till 86 %
Upp till 86 %

minskning av hjärt- eller andningsstopp8

45 %
45 %

kortare vistelser på IVA för patienter som flyttas till medicin-/kirurgienheter8

9 %
9 %

kortare vistelser på medicin-/kirurgienheter8

Upp till 86 %

minskning av hjärt- eller andningsstopp8

45 %

kortare vistelser på IVA för patienter som flyttas till medicin-/kirurgienheter8

9 %

kortare vistelser på medicin-/kirurgienheter8

Minska förekomsten av trycksår


När ni hjälper patienter att återhämta sig är det sista ni behöver trycksår som motarbetar er.

Men varje år, på ett sjukhus med 100 sängplatser i genomsnitt, får 170 patienter trycksår. Det kan leda till längre vistelser – och upp till nästan 2 miljoner dollar i kostnader för dig.9, 10

Bättre, snabbare läkning är möjlig med rätt terapeutiska madrasser. Och resultaten talar för sig själva:

0 %
0 %

förekomst av trycksår11

"" Upp till 21 %
Upp till 21 %

mindre tryck på ländryggen12

4,4 x
4,4 x

snabbare läkning13

0 %

förekomst av trycksår11

Upp till 21 %

mindre tryck på ländryggen12

4,4 x

snabbare läkning13

Minska postoperativa lungkomplikationer


Lungkomplikationer, från lunginflammation till lungkollaps, inom intensivvård är allvarliga, vanliga – och kostsamma.

En lungkomplikation kan öka sjukhusvistelsen med så mycket som åtta dagar, vilket innebär en kostnad på upp till 62 704 dollar per patient.14

Andningsterapi i kombination med kliniskt beprövade lösningar kan minska postoperativa lungkomplikationer. Faktum är att det har visat sig hjälpa sjukhus att uppnå följande:

31 %
31 %

lägre relativa PPC-värden15

64 %
64 %

kortare genomsnittlig tid med ventilator15

"" 1,6 dagar
1,6 dagar

kortare sjukhusvistelse15

"" 2 dagar
2 dagar

kortare vistelse på IVA15

31 %

lägre relativa PPC-värden15

64 %

kortare genomsnittlig tid med ventilator15

1,6 dagar

kortare sjukhusvistelse15

2 dagar

kortare vistelse på IVA15

Upprätthåll patientens rörlighet och förhindra fall


Ni kan hjälpa era patienter att undvika fall på IVA och medicin-/kirurgiavdelningen och därefter, samtidigt som de bygger upp den styrka och uthållighet som de behöver för att skrivas ut. 

Patientfall är de vanligast rapporterade ogynnsamma16 incidenterna på avdelningar med inlagda vuxna patienter.17 Ännu värre är att för patienter som har fallit gäller följande:

Datapunktsikon Vistelse
Vistelse

Längre vistelse är ofta nödvändig18

21 %
21 %

större sannolikhet att skrivas in igen inom 30 dagar efter utskrivningen19

2,7 x
2,7 x

större sannolikhet att vård efter akutvård krävs19

Vistelse

Längre vistelse är ofta nödvändig18

21 %

större sannolikhet att skrivas in igen inom 30 dagar efter utskrivningen19

2,7 x

större sannolikhet att vård efter akutvård krävs19

play_circle_outline

Smarta lösningar

Se hur våra innovationer främjar framtidens sjukvård.

play_circle_outline

Vi blir starkare genom att stärka andra

Se hur vi stärker arbetsmoral, övertygelse och självförtroende.

Sök i våra vårdkategorier

Smarta sängar och madrasser

Upptäck sängar och madrasser som är utformade för att stödja dagens patienter och dagens vårdgivare.

Läs mer

Säker patienthantering och mobilisering

Våra patientlyftar och akutvagnar hjälper vårdgivare att sätta säkerheten främst när patienter mobiliseras och transporteras.

Läs mer

Patientmonitorering

Gör patientdata lätt tillgängliga för de vårdgivare som behöver dem, när de behöver dem, med enkla, säkra och integrerade monitoreringslösningar.

Läs mer

Arbetsflöde inom kirurgi

Skapa optimala förhållanden i din operationssal - med belysning som förutser förändringar och automatiskt reagerar därefter, och individuellt konfigurerbara försörjningsenheter som är precis där ni behöver dem.

Läs mer

SmartCare™-tjänster

Använd serviceprogram som hjälper er att minska tiden era produkter är ur bruk.

Läs mer

Referenser:

 1. Huynh TT, Liesching TN, Cereda M, Lei Y, Frazer MJ, Nahouraii MR, Diette GB, Efficacy of Oscillation and Lung Expansion in Reducing Postoperative Pulmonary Complication, Journal of the American College of Surgeons (2019).
 2. Nigam Y, et al. Nursing Times. 2009;105(23):18-22.
 3. Halpern NA, Pastores SM. (2010). Critical care medicine in the United States 2000-2005: an analysis of bed numbers, occupancy rates, payer mix, and costs. Critical Care Medicine, 38(1):65-71.
 4. Dasta JF, et al. Critical Care Medicine 2005;33(6):1266-71.
 5. Klein KE, Mulkey MR, Bena JF, Albert NM. (2015). Clinical and psychologic effects of early mobilization in patients treated in a neurologic ICU: A comparative study. Critical Care Medicine, 43(4):865-73.
 6. Klein KE, Bena JF, Albert NM. (2015). Impact of early mobilization on mechanical ventilation and cost in neurological ICU. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Journal.
 7. Utilization of Electronic Modified Early Warning Score to Engage Rapid Response Team Early in Clinical Deterioration; Melody A. Rose, DNP, RN; Lee Ann Hanna, PhD, RN; Sareda A. Nur, MD; Constance M. Johnson, PhD, RN. Journal for Nurses in Professional Development & Volume 31, Issue 3. 
 8. Brown, HV et al. The American Journal of Medicine. 2014; 127:226-232 
 9. 2013 International Pressure Ulcer Prevalence™ survey data. Pressure Ulcer Prevalence Reductions Seen from the International Pressure Ulcer Prevalence Survey. 
 10. Jackson, et al. “Pressure Ulcer Prevention in High Risk Postoperative Cardiovascular Patients.” Crit Care Nurse. 2011;31:44-53. 
 11. Ochs, et a. “Comparison of Air-Fluidized Therapy with Other Support Surface Used to Treat Pressure Ulcers in Nursing Home Residents.” Ostomy Wound Management, 51:2, 2005 
 12. Klein KE, Mulkey MR, Bena JF, Albert NM. (2015) Clinical an psychologic effects of early mobilization in patients treated in a neurological ICU: A comparative study. Critical Care Med, 43(4):65-73. 
 13. Ochs, et al. “Comparison of Air-Fluidized Therapy with Other Support Surface Used to Treat Pressure Ulcers in Nursing Home Residents.” Ostomy Wound Management, 51:2, 2005 
 14. Restrepo R, Braverman J. Current challenges in the recognition, prevention and treatment of perioperative pulmonary  atelectasis. Expert Review of Respiratory Medicine.
 15. Huynh TT, Liesching TN, Cereda M, Lei Y, Frazer MJ, Nahouraii MR, Diette GB, Efficacy of Oscillation and Lung Expansion in Reducing Postoperative Pulmonary Complication, Journal of the American College of Surgeons (2019)
 16. Currie LM. Agency for Healthcare Research and Quality; 2008. 
 17. Ganz DA, et al. Agency for Healthcare Research and Quality; January 2013. 
 18. Wong CA, et al. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2011;37(2):81-87. Centers for Medicare and Medicaid Services. September 2012.
 19. Centers for Medical and Medicaid Services. September 2012.
 20. The Joint Commission, Sentinel Event Alert, Safe Use of Opioids in Hospitals, Issue 49, August 8, 2012.