service-detail-page
other
close
language Land

Global sekretesspolicy

 

Hill-Rom Holdings, Inc., med huvudkontor på den adress som anges här arbetar tillsammans med våra globala närstående företag (”Hill-Rom”, ”oss” eller ”vi”) för att skydda och respektera din integritet. De Hill-Rom-enheter som ansvarar för insamling och användning av dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna globala sekretesspolicy återges här(”Hill-Rom-enhet”). Den här globala sekretesspolicyn avser din användning av någon av våra onlinetjänster, mobila och sociala tjänster eller appar och andra sätt på vilka du kan interagera med vår verksamhet (”Tjänsterna”).  Denna globala sekretesspolicy beskriver hur personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss, kommer att behandlas av oss. Läs följande information noga för att förstå våra rutiner gällande dina personuppgifter och hur de behandlas. 

1. INFORMATION SOM VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG OCH HUR VI ANVÄNDER DEN

Vi kan samla in och behandla följande information om dig:

Inlämnad information

Vi kan samla in all information som du lämnar till oss när:

(i) du registrerar dig för att använda någon av Tjänsterna (till exempel när du laddar ned en vetenskaplig artikel, anmäler dig till ett webbinarium eller en e-kurs, eller begär åtkomst till vårt Clinical Resource Center),
(ii) skapar ett konto eller fyller i en profil med hjälp av Tjänsterna,
(iii) lägger upp, överför eller delar material eller innehåll via någon av Tjänsterna (om du till exempel delar med dig av en positiv erfarenhet, beställer en demoenhet eller deltar i popup-undersökningar på våra webbplatser),
(iv) rapporterar ett problem avseende någon av Tjänsterna eller
(v) utför en transaktion via någon av våra Tjänster. 

Den här typen av information kan innehålla ditt namn, din e-postadress och andra kontaktuppgifter, t.ex. din hemadress eller din arbetsadress. Den kan även innehålla personlig information som ditt födelsedatum. Vi kan dessutom komma att samla in dina bankkontouppgifter. Vi använder informationen för att du ska kunna utnyttja Tjänsterna och för att vi ska kunna tillhandahålla god kundservice.

Ytterligare information

Om du kontaktar oss för att du har ett klagomål eller en fråga om Tjänsterna eller om andra produkter eller tjänster som vi erbjuder, kan vi komma att spara meddelandena i syfte att tillhandahålla god kundservice. Vi kan också be dig att fylla i undersökningar om våra produkter och Tjänster som vi använder i forskningssyfte, även om du inte behöver svara på sådana undersökningar.

Enhetsinformation

Vi kan samla in information om den enhet du använder för att ladda ned vissa av våra Tjänster eller för att ladda ned dokument som finns på vår webbplats, inklusive enhetens unika enhetsidentifierare, operativsystem och information om mobilt nätverk, i systemadministrativt syfte. Vi kan komma att använda sådan produktinformation tillsammans med information som du uppger och ytterligare information i avsnitten ovan i kundservicesyfte och i systemadministrativt syfte.  Vi behandlar denna kombinerade information som personliga uppgifter i enlighet med denna globala sekretesspolicy under den tid som produktinformation och ytterligare information används tillsammans.

Logginformation

När du använder Tjänsterna kan vi även komma att samla in och spara viss information automatiskt i våra serverloggar för att vi ska få bättre förståelse för hur Tjänsterna används, i systemadministrativt syfte och för att kunna erbjuda en god användarupplevelse och kundservice. Sådan information kan bestå av uppgifter om när, hur och vilka delar av Tjänsterna som du använder.

Säkerhet och förebyggande av bedrägeri

Vi kan också komma att använda dina personliga uppgifter för att säkerställa säkerheten avseende din användning av Tjänsterna, eventuella användarkonton som du kan ha hos oss och vår verksamhet, och i syfte att förebygga eller upptäcka bedrägerier eller missbruk av våra Tjänster.

Marknadsföring

Vi kan också komma att använda dina kontaktuppgifter för att informera dig om produkter och Tjänster som kan intressera dig, där så är tillåtet enligt lag. Om du inte vill att vi använder dina uppgifter i detta syfte kan du avregistrera dig genom att klicka på ”avregistrera” längst ned i de marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig. Observera att även om du avregistrerar dig från marknadsföringsmeddelanden kan vi kontakta dig i serviceärenden, till exempel om vi gör ändringar i Tjänsterna, användarvillkoren eller den globala sekretesspolicyn.

2. SKÄL TILL ATT VI BEHANDLAR DINA PERSONLIGA UPPGIFTER

Vi behandlar dina personliga uppgifter i syfte att driva, underhålla och tillhandahålla de unika funktionerna hos var och en av våra Tjänster (inklusive ytterligare funktioner som kan efterfrågas), och för att kunna erbjuda god kundservice och support. Vi meddelar alltid om det är frivilligt att uppge viss information och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke eller utöva dina rättigheter avseende sådan information, i enlighet med gällande lagstiftning.

Det innebär att vi i allmänhet behandlar dina personliga uppgifter enligt ovan utifrån någon av följande rättsliga grunder: 

  • det krävs för att fullfölja ett avtal som vi har ingått med dig,
  • för våra eller våra tredje parters legitima affärsintressen,
  • ditt samtycke eller
  • behandlingen är nödvändig för efterlevnaden av våra juridiska skyldigheter.

Vi kommer endast att behandla personuppgifter som anses vara känsliga om vi har fått ditt uttryckliga samtycke i syfte att tillhandahålla våra Tjänster till dig. Ett exempel på känsliga personuppgifter är information som rör din medicinska historik, vilket kan inkludera patienters erfarenheter av att använda våra produkter.

3. BARNS PERSONUPPGIFTER

Om du är under 16 år har du inte rätt att använda våra Tjänster eller skapa ett konto hos oss om inte gällande lagstiftning tillåter det, eller om dina föräldrar/vårdnadshavare har samtyckt till detta.

4. KAKOR OCH LIKNANDE TEKNIK

I en del av våra Tjänster, till exempel på webbplatsen och i mobilapparna, används kakor och annan liknande teknik (”Cookies” – Kakor). En kaka är en liten fil med bokstäver och siffror som vi kan placera på din enhet för att lagra och ibland spåra information om dig. Kakor och liknande teknik som vi använder är utformade för analys. På så sätt kan vi särskilja dig från andra användare av webbplatsen eller någon av våra övriga Tjänster. Det hjälper oss att förbättra din upplevelse när du använder webbplatsen eller andra Tjänster och att förbättra Tjänsterna. Mer utförlig information om de kakor som används för Tjänsterna återges i de olika kategorierna nedan:

Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att du ska kunna flytta runt på våra webbplatser eller andra Tjänster, och för att du ska kunna använda vissa funktioner och Tjänster som du har efterfrågat specifikt. Utan sådana kakor kan vissa Tjänster inte tillhandahållas. De tas bort när du stänger webbläsaren.

Prestandakakor

Dessa kakor samlar in information om hur du använder Tjänsterna så att vi kan förbättra dem och identifiera vilka delar som är viktigast för dig. All information som samlas in av dessa kakor aggregeras och används inte för att identifiera dig personligen.

Funktionella kakor

Dessa kakor kommer ihåg de val som du gör när du använder Tjänsterna (till exempel användarnamn, språk, inställningar, landskoder eller information om vilket land eller område du befinner dig i) och möjliggör bättre och mer personliga funktioner för att förbättra användarupplevelsen.

Riktade kakor

Dessa kakor används för att visa annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt för att mäta hur effektiva annonskampanjerna är. Dessa kakor samlar in information om dina surfvanor för att göra reklam relevant för dig och dina intressen.

Google Analytics

Vår webbplats kan använda Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (”Google”). Google Analytics använder kakor för att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din förkortade IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen och kommer sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna för webbplatsoperatörer och tillhandahålla webbplats- och internetrelaterade tjänster till andra. Google kan också överföra denna information till tredje part när det krävs enligt lag eller där sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google innehar.

Du kan förhindra att Google Analytics använder dina uppgifter genom att installera ett tillägg i webbläsaren. För att göra det kan du använda följande länk som tar dig till Google-sidan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Dina val och återkallande

Vi förutsätter att du tillåter att vi placerar kakor på din enhet. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Om däremot du eller någon annan som använder enheten när som helst vill återkalla samtycket kan du tillåta eller blockera kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren eller appen.  Om du väljer att blockera kakor kanske du inte kan ta del av alla interaktiva funktioner på webbplatsen, plattformarna och i våra Tjänster. 

5. VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Den information som vi samlar in kan överföras till och lagras på en plats utanför ditt land som kan ha mindre strikt eller ingen lagstiftning om dataskydd, jämfört med den i ditt land.

Om du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive Storbritannien, ska följande text gälla: Den kan även behandlas av personal som arbetar utanför EES och som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer, till exempel vid tillhandahållande av supporttjänster.  Varje gång vi överför dina uppgifter till ett land utanför EES vidtar vi de åtgärder som krävs enligt lag för att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder tillämpas för att skydda dina personuppgifter och se till att de behandlas på ett säkert sätt i enlighet med den här globala sekretesspolicyn. Du kan kontakta oss för att få en kopia av de skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter och dina sekretessrättigheter under dessa omständigheter.

6. HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas så länge som det skäligen kan anses nödvändigt av de skäl som återges i stycke 1 och 2 ovan, eller i enlighet med gällande lagstiftning.  Vänligen kontakta oss för att erhålla mer information om gällande lagringstider.    

7. LÄMNA UT DINA UPPGIFTER

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra Hill-Rom-enheter.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part: (a) om vi säljer en verksamhet eller tillgång, i vilket fall vi kan komma att lämna ut dina personliga uppgifter till den eventuella köparen av den aktuella verksamheten eller tillgången, (b) om vi eller i huvudsak alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part och då personlig information om våra användare som innehas av oss utgör en av de förvärvade tillgångarna, (c) om vi inleder ett partnerskap eller samarbete med en tredje part i syfte att tillhandahålla Tjänster till dig, eller (d) om vi har en skyldighet att lämna ut eller dela dina personliga uppgifter för att efterleva juridiska eller lagstadgade krav eller begäranden.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter: (a) för att upprätthålla avtal som vi kan ha med dig eller undersöka eventuella överträdelser, eller (b) för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för oss, användarna av våra Tjänster eller andra. 

8. WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

Våra Tjänster kan innehålla länkar till och från andra webbplatser. Om du följer en länk till en sådan webbplats ska du vara medveten om att sådana webbsidor har egna sekretesspolicyer och villkor som vi inte ansvarar för.

Användning av våra appar online eller mobilt omfattas även av de sekretesspolicyer och villkor som gäller för den app store-leverantör och/eller -användare (”App Store-leverantör”), vilken du har laddat ned appen från.

Vänligen läs tredjeparts sekretesspolicyer och villkor innan du lämnar ut personliga uppgifter på en annan webbplats eller till en annan App Store-leverantör. 

9. DINA RÄTTIGHETER OCH ÅTKOMST TILL INFORMATION

Dataskyddslagstiftning under vissa omständigheter och i vissa jurisdiktioner ger dig rättigheter med avseende på dina personuppgifter. Sådana rättigheter skiljer sig åt i olika länder eller områden men kan vara följande: rätt att bestrida eller återkalla samtycke att behandla dina personliga uppgifter, rätt att få tillgång till en kopia av dina personliga uppgifter och möjlighet att radera, begränsa eller erhålla en maskinläslig kopia av dina personliga uppgifter.

Du kan uppdatera eller ta bort dina konton eller profiler när som helst genom den tillämpliga tjänsten. Observera att du genom att radera ditt konto eller din profil inte raderar dina personuppgifter som du tidigare skickat in genom den tillämpliga tjänsten (såvida du inte använder konsumentappen Welch Allyn Home™, som endast finns i vissa länder). Du raderar inte heller några personuppgifter som överförts från den tillämpliga tjänsten till en vårdgivares elektroniska journal.

Lagstiftningen i Kalifornien tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära viss information om vårt utlämnande av personuppgifter till tredje part för användning i direkt marknadsföringssyfte under föregående kalenderår. Denna begäran är kostnadsfri och kan göras en gång per år. Om du vill göra en sådan begäran skickar du ett e-postmeddelande eller skriver till oss på den adress som anges i avsnittet Kontakta oss i denna globala sekretesspolicy, eller enligt information från oss, och anger i ämnesraden att du är bosatt i Kalifornien och vill göra en ”California Shine the Light”-förfrågan.

Vi hanterar alla förfrågningar om att utöva dina rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du läsa avsnittet Kontakta oss i denna globala sekretesspolicy. 

10. SKICKA MEDDELANDEN ELLER IDÉER VIA VÅR WEBBPLATS

Alla meddelanden eller annan information som du skickar till Hill-Rom via dess webbplatser är icke-konfidentiell och Hill-Rom har ingen skyldighet att avstå från att reproducera, publicera eller på annat sätt använda dem på något sätt eller i något syfte. Det står Hill-Rom fritt att använda innehållet i alla sådana meddelanden, inklusive förslag, idéer om innovationer, tekniker eller kunskaper som de innefattar i något syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, framställning och/eller marknadsföring av varor eller Tjänster. Avsändaren av all kommunikation till Hillroms webbplatser ansvarar för innehållet och informationen däri, inklusive dess sanningsenlighet och korrekthet.

11. ÄNDRINGAR I DENNA GLOBALA SEKRETESSPOLICY

Vi kan när som helst komma att ändra denna globala sekretesspolicy genom att uppdatera den på vår webbplats, vilket du då får ett meddelande om nästa gång du använder våra Tjänster. Den nya globala sekretesspolicyn kan visas på skärmen och du kan behöva läsa den innan du kan börja använda Tjänsterna igen. Det datum då den globala sekretesspolicyn senast uppdaterades visas nedan. 

12. HIPAA

Hill-Rom upprätthåller ett separat HIPAA-meddelande om sekretess som du hittar här.

13. RetinaVue® Network

Om du är bosatt i ett land där våra tjänster omfattar tillhandahållande av RetinaVue Network, vänligen observera att all behandling av personuppgifter om patienter utförs på uppdrag av vårdpersonal som använder RetinaVue Network. Patienter med frågor som rör överföring och lagring av deras personuppgifter via RetinaVue Network ska vända sig till vårdpersonalen och inte till oss. 

14. KONTAKTA OSS

Frågor och kommentarer om den globala sekretesspolicyn kan skickas till: Hill-RomPrivacyOfficer@hill-rom.com

Du kan också ha rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som är olagligt eller bryter mot dina sekretessrättigheter.

Denna globala sekretesspolicy uppdaterades senast den 1 februari 2019.