Vårdpersonal som tar hand om en patient som ligger i en Hillrom-säng ""

Kontrollera reparationsstatus

Kontrollera reparationsstatus