En läkare läser ett meddelande på sin smarttelefon i en patients rum

Lösningar

FÖRENKLA KLINISK KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE

Bättre patientresultat börjar med vårdteam som är välinformerade.

Förbättra den kliniska kommunikationen för ökad patientnöjdhet och -säkerhet

 

50–80 % av alla oförutsedda allvarliga händelser beror på kommunikationsfel.1

De kan även leda till ogynnsamma händelser, till exempel fall, som påverkar patientresultat, HCAHPS-poäng m.m.2

När vårdteam har access till rätt data kan de ägna mindre tid åt osammanhängande kommunikation och mer tid åt sina patienter. Resultat:

60 %
60 %

färre fall3

81 %
81 %

snabbare svarstider4

21 %
21 %

högre HCAHPS-poäng5

30 %
30 %

mer tid för direkt patientvård6

60 %

färre fall3

81 %

snabbare svarstider4

21 %

högre HCAHPS-poäng5

30 %

mer tid för direkt patientvård6

Förbättra vårdeffektiviteten

 

När vårdbehoven ökar i allmänvården men bemanningsnivåerna inte gör det kan vårdpersonal känna att de inte räcker till. 

Högre arbetsbelastningar kan innebära fördröjningar och fel vid kommunikation och manuella datainmatningsprocesser. Och när sådana förseningar och fel inbegriper patientdata kan problemet ändras från förlorad tid till förlorade liv på ett ögonblick.

Sjukhus som automatiserar kommunikation, oavsett om det är mellan vårdpersonal eller mellan enheter och journalsystem, får betydande förbättringar vad gäller tidsbesparing, noggrannhet och kliniska arbetsflöden:

"" 72 minuter
72 minuter

sparas per rond genom att data om vitala tecken skickas till journalsystemet7

59 %
59 %

färre kommunikationsfel8

"" 40 min till 1 tim
40 min till 1 tim

Minskning av datalatensen för vitala tecken i journalsystemet9

Över 5,5 miljoner
Över 5,5 miljoner

meddelanden skickas per år mellan EHR och sköterskeanrop10

72 minuter

sparas per rond genom att data om vitala tecken skickas till journalsystemet7

59 %

färre kommunikationsfel8

40 min till 1 tim

Minskning av datalatensen för vitala tecken i journalsystemet9

Över 5,5 miljoner

meddelanden skickas per år mellan EHR och sköterskeanrop10

Sök i våra vårdkategorier

Patientmonitorering

Gör patientdata lätt tillgängliga för de vårdgivare som behöver dem, när de behöver dem, med enkla, säkra och integrerade monitoreringslösningar.

Läs mer

Hjärt och lung diagnostik

Upptäck och diagnostisera hjärttillstånd snabbare och mer exakt med EKG-lösningar som är enkla, säkra och anslutna.

Läs mer

Smarta sängar och madrasser

Upptäck sängar och madrasser som är utformade för att stödja dagens patienter och dagens vårdgivare.

Läs mer

SmartCare™-tjänster

Använd serviceprogram som hjälper er att minska tiden era produkter är ur bruk.

Läs mer

Referenser:

  1. Patient Safety & Quality Healthcare, 21 november 2017.
  2. Förhindra fall, TST©. Joint Commission-center för omvandling av sjukvården. www.centersfortransforminghealthcare.org/assets/4/6/Falls_TST_PPT_Slides.pdf. Tillgängligt 22 februari 2016. 
  3. Hillrom kund. Oncology Falls-studie. OVU. 2015–2016.
  4. Hillrom-kund (GC). Datarapport för sköterskeanrop. Augusti 2015. Kundintervju 2016. Arkivdata.
  5. Hillrom-kund (GC). Sköterskeanrop – presentation. Augusti 2015. På fil. SMH HCAHPS-rapporter. 2016–2018. Kunddata på fil.
  6. Hillrom-kund (Central). Nurse call intervju 2016. På fil med Hillrom.
  7. JHIM FALL 2010 Volume 24: Number 4, Vital Time Savings: Evaluating the Use of an Automated Vital Signs Documentation System on a Medical/Surgical Unit    based on 30-bed unit with 6:1 staffing ratio
  8.  Jesse E. Hansen, MD, Margot Lazow, MD, and Philip A. Hagedorn, MD, Reducing Interdisciplinary Communication Failures Through Secure Text Messaging: A Quality Improvement Project, Pediatric Quality & Safety, February 6, 2018.
  9. CareAware VitalsLink: Eliminating Data Latency & Manual Documentation at Naples Hospital. Bearbetat av Cerner, 2013.
  10.  Hillrom-kund (BH). Integreringsstudie. 2018–2019. Arkivdata.