Vårdpersonal som tar hand om en patient som ligger i en Hillrom-säng ""

Patientmonitorering

Känn dig trygg när du registrerar en fullständig uppsättning vitala tecken för patienten med monitoreringslösningar som är användarvänliga, säkra och integrerade. 

Filter By