En läkare känner på lymfkörtlarna i en patients hals under en fysisk undersökning

Lösningar

MÖJLIGGÖRA TIDIGARE DIAGNOS OCH BEHANDLING

Ju tidigare diagnos, desto fler alternativ för effektiv behandling.

Utöka diagnostikmöjligheterna i primärvården


När fler patienter söker vård utanför sjukhus förändras primärvårdens roll.

Behandling av mer komplexa patienter och samarbete med specialister inom olika vårdkategorier, innebär ett större behov av att:

"" EXPANDERA
EXPANDERA

Den diagnostiska kompetensen hos vårdpersonalen

"" INTEGRERA
INTEGRERA

information inom ett nätverk av specialister

"" DOKUMENTERA
DOKUMENTERA

och dela information inom journalsystemet

EXPANDERA

Den diagnostiska kompetensen hos vårdpersonalen

INTEGRERA

information inom ett nätverk av specialister

DOKUMENTERA

och dela information inom journalsystemet

Förbättra kardiologiscreening och diagnos


Hjärtsjukdom är den främsta dödsorsaken i USA1 – och KOL2 och stroke3 hör till de fem främsta. Att ta ett EKG kan vara det viktigaste du gör idag. 

För att upptäcka och hantera komplexa hjärttillstånd behöver vårdgivare lösningar för diagnostisk kardiologi som innebär att de kan göra följande:

"" ENKEL
ENKEL för anpassning med ert arbetsflöde
Datapunktsikon SÄKER
SÄKER för att skydda patientuppgifter – var de än används
"" NOGGRANN
NOGGRANN för resultat som ni kan förlita er på, varje gång
"" INTEGRERAD
INTEGRERAD för att hålla vårdgivarna uppdaterade

ENKEL

för anpassning med ert arbetsflöde

SÄKER

för att skydda patientuppgifter – var de än används

NOGGRANN

för resultat som ni kan förlita er på, varje gång

INTEGRERAD

för att hålla vårdgivarna uppdaterade

Hjärt och lung diagnostik

Upptäck och diagnostisera hjärttillstånd snabbare och mer exakt med EKG-lösningar som är enkla, säkra och anslutna.

Läs mer

Fysisk undersökning och diagnostik

Ju tidigare diagnos, desto fler alternativ för behandling. Utforska hur vårt omfattande utbud av verktyg för fysiska undersökningar kan underlätta arbetet.

Läs mer

Patientmonitorering

Gör patientdata lätt tillgängliga för de vårdgivare som behöver dem, när de behöver dem, med enkla, säkra och integrerade monitoreringslösningar.

Läs mer

SmartCare™-tjänster

Använd serviceprogram som hjälper er att minska tiden era produkter är ur bruk.

Läs mer

Referenser:

  1. Mozzafarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. on behalf of the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics—2016 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2016;133:e38-e360.
  2. https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/copd
  3. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Underlying Cause of Death 1999-2013 on CDC WONDER Online Database, released 2015. Data kommer från flera dödsorsaksfiler, 1999-2013, som har sammanställts från data som tillhandahålls av 57 jurisdiktioner med befolkningsstatistik via Vital Statistics Cooperative Program: http://wonder.cdc.gov/ucd-icd10.html. Tillgängligt 3 februari 2015.