En biomedicinsk tekniker trycker på GCI-pekskärmen (Graphical Caregiver Interface) på en Centrella Smart+-säng.

Teknisk utbildning

Den utbildning som behövs för att få ut mesta möjliga av er investering – när och där ni behöver den.

DIN UTBILDNING. PÅ DITT SÄTT.

Du har valt rätt utrustning för din vårdmiljö. Nu är det dags att se till att det biomedicinska teamet, IT-teamet och teknikteamet kommer in i arbetet med utbildning som passar just dem bäst. Oavsett hur du vill få din utbildning finns vi där för dig.