Utbildning på plats i era lokaler

Om ni har ett stort team att utbilda eller mycket specialiserade krav kan vi komma till er för att hålla utbildningen. Teamet från Hillrom samarbetar med er för att anpassa den utbildning som ni behöver – på den plats och på det sätt som ni behöver den. 

Utbilda dig där du arbetar. 

Ni tillhandahåller plats och lokal. Vi tillhandahåller den expertis som krävs för att ni ska få ut mesta möjliga. 

Certifiera era experter. 

Efter den här utbildningen certifieras era utbildade användare för underhåll och reparation av utrustning från Hillrom™. 

Få ut mesta möjliga av din tid. 

Anpassa utbildningen för ert team. Utbildning på plats ger den största flexibiliteten att specialanpassa sessionen efter er verklighet. 

En instruktör från Hillrom demonstrerar service av en patientlyft på en biomedicinsk sjukhusavdelning