närbild på patientens händer

Resurscenter för covid-19

Vi prioriterar de viktiga verktyg som behövs för patientvård under dessa nya omständigheter. Lär dig hur det går till.

Coronaviruset (covid-19) fortsätter att utgöra en stor påverkan i vardagen

På Hillrom är vi redo att leverera de viktiga produkter, tjänster och lösningar som behövs för patientvård under dessa svåra tider. Vi har mer än fördubblat produktionen av våra mest efterfrågade produkter i syfte att hjälpa sjukhus och primärvårdsläkare som du att behandla patienter med covid-19 inom följande områden:

SCREENING OCH DIAGNOSTISK KAPACITET
Vi upprätthåller tillgängligheten för termometrar, vitala tecken och vilo-EKG-enheter så att ni effektivt kan undersöka patienter och avgöra vilken nivå av vård de behöver.

INFEKTIONSKONTROLL OCH MINSKNING AV KORSKONTAMINERING
Vi har ökat produktionen av termometerprobskydd för engångsbruk, blodtrycksmanschetter för engångsbruk och andra lösningar som hjälper till att prioritera patienter, förse isoleringsrum med tillbehör och minimera risken för korskontaminering.

MONITORERING VID ANDNÖD, ICKE-INVASIV VENTILATION OCH BEHANDLING FÖR RENSNING AV LUFTVÄGARNA
Vi tillhandahåller innovativ teknologi som hjälper till att kontinuerligt monitorera andningsfrekvensen. För patienter med andningssvårigheter erbjuder vi lösningar som stödjer deras andning och hjälper dem att eliminera sekret ur lungorna.

INFRASTRUKTURUTBYGGNAD FÖR ATT ÖKA KAPACITETEN
Vi samarbetar med myndigheter och sjukhussystem för att förbereda behandling, övervakning och förflyttning av fler patienter i akuta miljöer samt för att automatiskt upptäcka tecken på möjlig försämring.

ÖKA MÖJLIGHETEN TILL KOMMUNIKATION MELLAN VÅRDTEAM
Vi hjälper vårdteam att hålla kontakten mellan tillfälliga utrymmen, från sjukhus och närliggande tillfälliga anläggningar till hem eller distansarbetsplatser.

Den globala efterfrågan har ökat avsevärt för flera av våra viktiga produkter, men vår affärsverksamhet fortsätter utan väsentliga avbrott. Vi fokuserar på att stödja dessa akuta behov och supportera vårdgivare som du.  

Nya innovationer inom covid-19