article-detail-page
knowledge
close
language Land

Varför ögonvård för barn är viktigt på primärvårdsmottagningar

En kliniker ler mot kameran på ett sjukhus medan andra kliniker samlas i bakgrunden.

Uppskattningsvis får 8 miljoner barn i USA sin primära hälsovård på en primärvårdsmottagning. När barn förbereder sig för att återvända till skolan efter sommaren bör ögonundersökningarna vara överst på att göra-listan.

Dålig synhälsa har stor påverkan på hur barn arbetar i skolan och på deras livskvalitet, vilket leder till miljarder dollar i medicinska kostnader varje år. 2013 uppskattades den totala ekonomiska bördan relaterad till synförlust och blindhet i USA vara 139 miljarder dollaroch behandlingen av ögonrelaterade sjukdomar uppgick till mer än 68,8 miljarder dollar i årliga direkta medicinska kostnader. Även om synproblem ofta är förknippade med ålder löper personer med låg inkomst och etniska minoriteter förhöjd risk för ögonproblem. Som en del av arbetet med att åtgärda det här nationella problemet upprättar federalt finansierade vårdcentraler runt om i USA omfattande vårdprogram i missgynnade områden för att ta itu med hälsoproblem och förbättra tillgången till vård.

I april 2006 utvecklade Centers for Disease Control and Prevention Vision Health Initiative, en expertpanel som har till uppgift att hantera dålig synhälsa som en folkhälsokris. Medlemmarna i den här panelen hjälpte till att identifiera luckor och lösningar för att vägleda framtida åtgärder och utöka möjligheterna till fortlöpande samarbete inom synvård. Ett exempel på en synstörning som påverkar barn över hela världen är närsynthet.  Prevalensen av närsynthet ökar i USA och är den främsta orsaken till försämrad syn på avstånd globalt. Myopi, som är en annan term för närsynthet, uppstår när ögongloben blir för lång i riktningen framifrån och bakåt. Istället för att bilder fokuseras på näthinnan fokuseras de på en punkt framför näthinnan. Det innebär att personer med närsynthet ser bra på nära håll men har svårt att se föremål på avstånd.

Närsynthet ökar risken för ögonsjukdomar leder till synförlust

Enligt en rapport som publicerades 2015 av Världshälsoorganisationen, baserad på prevalens av närsynthet över hela världen, uppskattas att 1,89 miljarder människor är närsynta. Under de senaste åren har det förekommit omfattande spekulationer om vilken roll elektroniska enheter, till exempel datorer, surfplattor, smarttelefoner och videospel, kan ha spelat i ökningen av närsynthet. I Taiwan har lagstiftningsåtgärder vidtagits för att begränsa små barns användning av elektroniska enheter. Oron över elektroniska enheter verkar vara baserad på uppfattningen att närsynthet nu uppstår hos förskolebarn, jämfört med 1983 när enhetsanvändning inte var vanligt förekommande hos 18-åriga taiwanesiska skolbarn.

Brien Holden Vision Institute publicerade en studie 2016 och drog slutsatsen att nästan hälften av världens befolkning kommer att vara närsynta år 2050 och att nästan en miljard människor kommer att ha kraftig närsynthet. Dessa siffror är häpnadsväckande och skulle innebära en sjufaldig ökning av kraftig närsynthet jämfört med år 2000.

I juni 2018 träffades 33 experter och ledande företag inom ögonvårdsbranschen i Denver, Colorado, för att diskutera vad som kan göras för att öka allmänhetens medvetenhet om den ökande omfattningen av närsynthet hos barn. Gruppen, även känd som Myopia Awareness Coalition (MAC), representeras av tillverkare, återförsäljare, försäkringsbolag, ögonläkare och forskare, alla med målet att öka den allmänna medvetenheten om närsynthet. För att skapa medvetenhet kring närsynthet är MAC-medlemmar överens om att det är viktigt att samarbeta med stora organisationer, till exempel Världshälsoorganisationen, Prevent Blindness, American Optometric Association, American Academy of Ophtalmology och många andra, för att samordna resurser för att ytterligare utbilda allmänheten om det växande problemet.

Vilka lösningar finns tillgängliga för att förhindra synförlust hos barn?

skolsjuksköterska som utför ögonundersökningar på skolbarn

Synförändringar är normala, men det bästa sättet att förhindra synförlust och blindhet är att regelbundet göra ögonundersökningar, även innan symptom uppstår. Det är lika viktigt och brådskande som någonsin att erbjuda synbedömningar på plats på vårdcentraler i det lokala samhället, i form av omfattande ögonundersökningar eller med en handhållen bärbar synscreeningenhet.  American Academy of Pediatrics (AAP) och American Association for Pediatric Ophtalmology and Strabismus (AAPOS) har rekommenderat användning av fotoscreeninginstrument för barn, när de är tillgängliga, med början vid 12 månader och vid varje årligt hälsokontroll till och med fem års ålder, eller tills synskärpa kan bedömas med en syntavla på ett tillförlitligt sätt.

Bärbara enheter som Welch Allyn Spot™ enheter för synscreening är idealiska för vårdcentraler, eftersom de är enkla att använda och kan detektera upp till sex riskfaktorer för amblyopi, inklusive närsynthet. Automatiserad screening ger exakta, objektiva resultat på några sekunder och den intuitiva konstruktionen gör det enkelt för vårdgivare, skolsjuksköterskor och volontärer att samla in resultat på några sekunder. Det är viktigt att notera att Spot synscreeningenhet kan användas som en synscreeningenhet som är lämplig för barn, vilket innebär att barn med synproblem kan remitteras för en heltäckande ögonundersökning.