https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/school_nurse_9627HR-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Fem sätt att förbättra synundersökningar i skolan med ny teknik

Spot Vision Screener

Det kan vara en överväldigande uppgift att hantera årliga synundersökningar i skolan. Det kan vara en utmaning att hantera scheman och utbilda frivilliga och samtidigt se till att eleverna får en heltäckande och korrekt synundersökning.

halfHelen (hH) arbetar med att förbättra barns syn och hörsel genom innovativ screening, forskning och påverkansarbete. hH använder en instrumentbaserad synscreeningenhet för att utföra snabba och heltäckande synscreeningar.

Här är de fem främsta skälen till att en instrumentbaserad synscreeningenhet kan förbättra synundersökningar i skolan.

1. Den är snabb och heltäckande

Årliga synundersökningar tar värdefull tid från elever och lärare samtidigt som det kan vara svårt att hantera schemaläggning för många olika årskurser. Med instrumentbaserad synscreening minskade en skola undersökningstiden från 3 dagar till 5 timmar. Det tar bara några sekunder att screena båda ögonen för sex synrelaterade riskfaktorer.1

Sex synrelaterade riskfaktorer
Chelsea Elliott, Executive Director vid half Helen Foundation, använder en Welch Allyn Spot™-synscreeningenhet

Chelsea Elliott, Executive Director vid half Helen Foundation, använder en Welch Allyn Spot™-synscreeningenhet 

2. Den är enkel att använda

För syntavlebaserade undersökningar krävs en välutbildad undersökningsansvarig för att resultatet ska vara tillförlitligt. Utvalda instrumentbaserade synscreeningenheter ger vägledning för den som utför undersökningen samtidigt som minimalt samarbete krävs från barnet, och definitiva resultat erhålls i 97 % av fallen.2

3. Den kan tas med dit den behövs

Det kan vara en utmaning att anordna en plats för en syntavlebaserad undersökning. Instrumentbaserade synscreeningenheter kan vara handhållna och bärbara , vilket gör att du kan vara flexibel och utföra undersökningar när och var som helst.

4. Resultaten är snabba och enkla att förmedla

Att registrera resultat och förbereda uppföljning är förmodligen de viktigaste och mest tidskrävande aspekterna av synundersökningar i skolan. Vissa instrumentbaserade synscreeningenheter kan hjälpa till att identifiera synrelaterade riskfaktorer och visar direkt ett meddelande om att en heltäckande ögonundersökning rekommenderas (”Complete Eye Exam Recommended”) eller ett meddelande om att alla värden faller inom normalintervallet (”All Measurements in Range”). Dessutom kan resultaten sparas och de är enkla att massexportera.

5. Det är dags att uppleva ett ”wow”-ögonblick

Gör en tråkig uppgift till en rolig upplevelse för både användaren av enheten och eleverna. I vissa instrumentbaserade synscreeningenheter används ljus och pipande ljud för att fånga barnens uppmärksamhet. Och eftersom vissa enheter kan göra en registrering på några sekunder går det snabbt att ta sig igenom en kö med elever, så att elever och lärare snabbt kan återgå till klassrummet.

Är du intresserad av att rädda synen hos barn?

Kontakta oss om du vill veta mer.

Referenser

1 Palmetto Elementary Case Study, PediaVision 2012

2 Accuracy of the Spot and Plusoptix photoscreeners for detection of astigmatism; 2015, Mabel Crescioni, JD, DrPH, Joseph M. Miller, MD, MPH, and Erin M. Harvey PhD