article-detail-page
knowledge
close
language Land

Tre frågor att ställa när EKG-teknologi integreras på kliniken

Två kliniker pratar och en håller i en iPad.

Många tror att det räcker att EKG-tester bara är ”tillräckligt bra”. Problemet är att ”tillräckligt bra” EKG-teknik inte är tillräckligt bra för att förlita sig på när det handlar om patienternas hjärtan. Ett EKG är vanligtvis det första test som en läkare använder för att bedöma symptom relaterade till hjärtat som patienten upplever. Med det i åtanke kan ett EKG-test vara det viktigaste du gör idag. 

När funderade du senast på det bästa sättet att implementera, hantera och göra anslutningar för EKG-tester? Om det var ett tag sedan kan du gå igenom frågorna nedan som hjälper dig att komma in på rätt spår.

1. FÖLJER NI BÄSTA PRAXIS FÖR GRUNDLÄGGANDE HANTERING?

Om hänsyn inte tas till de grundläggande aspekterna för hur EKG-tester utförs på rätt sätt kan även de resulterande tolkningarna, diagnoserna och patientbehandlingsplanerna påverkas i grunden. Glöm inte grundläggande förberedelser och hantering, till exempel: 

 • Rätt förberedelser och placering: Det är lätt hänt att kliniker som har mycket att göra skyndar igenom eller förbiser dessa viktiga steg. Bra förberedelser inbegriper följande:
  • Ta bort hår för att förbättra elektrodkontakten
  • Avlägsna lotioner, puder och oljor som kan lämna en film på huden
  • Torka av huden för att elektroderna ska fästa bättre
  • Slipa huden lätt för att ta bort döda hudceller som inte leder elektricitet bra

Det är värt några extra sekunder för att se till att personalen använder bästa praxis för att åtgärda dessa artefaktkällor som kan förebyggas. Det kan ge bättre resultat första gången, vilket minskar behovet av upprepade tester.

 • Enhetsinställningar: Konfigurationsinställningar och enhetsfunktioner kan leda till förvrängda EKG-data. Ännu värre är att verkliga kurvdata som du måste tolka kan försvinna. Exempel:
  • Filtrering: Se till att EKG-enheterna är utrustade och inställda enligt riktlinjerna från ACC, AHA och HRS för vuxna och barn¹ för att begränsa EKG-filtrering och visa inställningarna i rapporten.
  • Pacemakerdetektering: Elektrisk stimulering med pacemaker sker under mycket kort tid. Vissa enheter är bättre utrustade för att hantera detta än andra. Kontrollera enheterna eller fråga tillverkaren:
   • Ändrar enheten för EKG verkliga pacemakerspikar eller införs information som inte är verklig i kurvorna?
   • Ansvarar användaren för att ange närvaro av pacemaker, och hur påverkar det i så fall visningen och tolkningen?

2. VILKA DATA MÅSTE FINNAS I VILKET SYSTEM? 

En typ av anslutning passar inte alla. En klinik med EKG-teknologi som är uppkopplad till journalsystemet kan ha ett arbetsflöde som skiljer sig stort från en klinik som inte har det. Oavsett om du skriver ut papperskopior, skriver ut en PDF-fil eller har fullständig journalsystemsintegrering finns det några sätt att hitta det arbetsflöde som passar verksamheten bäst:

 • Samla klinisk personal, IT-ansvariga och andra intressenter. Vilket arbetsflöde vill kliniker ha? Vad går inte att kompromissa med ur ett IT-perspektiv vad gäller att dela data på ett säkert sätt? Vad ser klinikchefen som den största bristen med den nuvarande enheten/processen? Det är viktigt att gå igenom all denna information på ett tydligt sätt i förväg, inte bara för att kunna göra rätt förfrågningar från leverantören, utan också för att avgöra vilka kompromisser som är och inte är godtagbara för hela gruppen. 
 • Var tydlig med vem som använder enheten och i vilket syfte. Medicinska assistenter kanske måste kunna utföra tester, men rättigheter att redigera data i journalsystemet bör förbehållas läkare. Se till att hela teamet tas med i förberedelserna, så att användarbehörighet hanteras på ett både säkert och lämpligt sätt i det nya systemet.
 • Ta upp potentiella cybersäkerhetsproblem tidigt och ofta. Kliniken måste skydda enheterna i nätverket på ett sätt som är lämpligt för verksamheten. Fråga leverantören vilka krypteringsmetoder som används för att skydda patientuppgifter och om lösningen stöder befintliga säkerhetspolicyer för cyberhygien, sökning, uppgraderingar och korrigeringar.
 • Räkna klick. (Personalen kommer att vara tacksam.) Hur värdefull journalsystemsintegrering än kan vara leder den ofta till längre arbetsflöden för kliniker. Räkna det antal klick som klinikerna gör idag och se till att antalet går ned med den nya lösningen. I annat fall kan användarna ta till tillfälliga lösningar eller, ännu värre, helt avvisa det nya systemet.
tekniker med en patient

3. VAD HÄNDER OM ...? 

Om kliniken liknar de flesta andra kliniker är journalsystemsuppkopplingen avgörande för hur ny teknologi för EKG bedöms. Men mer journalsystemsintegrering är inte nödvändigtvis bättre för alla. Några frågor av typen ”Vad händer om ...” kan vara till hjälp för att välja rätt lösning. Exempel:

 • Om du startar EKG-tester direkt från journalsystemet, vad händer om journalsystemsservern är avstängd för underhåll? Se till att det finns ett alternativt arbetsflöde som inte är helt beroende av journalsystemet.
 • Vad händer om ni behöver support för EKG-programvaran? Vilken leverantör kontaktar ni? Även om EKG-programmet startas från journalsystemet är journalsystemsleverantören inte nödvändigtvis rätt kontakt för EKG-support.
 • Vad händer om du behöver ett akut EKG? Om du måste ta fram en patient i journalsystemet innan du kan starta ett test är situationen inte verkligt akut. Finns det ett alternativ för att köra testet utan det här steget i tidskritiska situationer?
 • Vad händer om du behöver programvaruuppdateringar? Om programvaran är helt integrerad i journalsystemet uppdateras EKG-programvaran endast när journalsystemet uppdateras? Samarbeta med leverantören och IT-avdelningen för att hitta rätt uppdateringsfrekvens.

 

Viktigt att tänka på: Den uppkopplingssökväg som väljs ska inte vara låst till endast ett enda arbetsflöde.

Att välja enheter för EKG är kanske inte den mest spännande arbetsuppgiften. Men en korrekt mätning av EKG av diagnostisk kvalitet kan rädda en patients liv idag. Lita inte på bara ”tillräckligt bra” EKG-teknologi för era patienters hjärtan. Genom att vara uppmärksam på grundläggande förberedelser och hantering, hitta det bästa arbetsflödet och ställa rätt frågor tar ni de första stegen för att kunna fatta det bästa beslutet för patienter och kliniker.

Vill du veta mer om hur du integrerar tester för EKG på kliniken? Läs mer om vår praktiska  infografik för att ta reda på varför ”tillräckligt bra” EKG-teknologi inte är tillräckligt bra för era patienters hjärtan.

Referenser

1. Kligfield, et al. Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram Part I: The Electrocardiogram and Its Technology. An AHA/ACC/HRS Scientific Statement. Circulation. 2007;115:1306-1324