FLC-PANOPTIC-PLUS-OPHTHALMOSCOPE
Welch Allyn<sup>®</sup>
PanOptic Plus oftalmoskop
Läs mer om PanOptic Plus-oftalmoskopet. Utforska Hillroms produkter och medicinteknik inom hälso- och sjukvårdsindustrin.
ACTIVE
ACTIVE
false
false
false
false
false
https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/118-3-pdp-carousel?$recentlyViewedProducts$
Beställ Mer Information
true
hillrom:care-category/physical-exam-diagnostics
hillrom:procurement/capital,hillrom:care-category/physical-exam-diagnostics,hillrom:product-family/welch-allyn,hillrom:sub-category/eye-examination

Welch Allyn®

PanOptic Plus oftalmoskop

Se mer med nästa generations oftalmoskop med vidvinkel. 

 

De har ny design med bekant form och känsla, med ett 20x större synfält jämfört med oftalmoskop av standardtyp – det här är något som måste ses. Vi har lyssnat på er användare och har lagt till Quick Eye justeringsteknik som hjälper patienten att fokusera på rätt punkt för enklare undersökning. Uppgradera från standardoftalmoskopet och få LED-lampor med lång livslängd och DuraShock-teknik som förenklar ögonundersökningarna. PanOptic Plus-oftalmoskop är kompatibla med befintliga Welch Allyn 3,5 V-strömkällor och Lithium Ion-handtag Använd Welch Allyn iExaminer® SmartBracket™, i kombination med vår iExaminer® Pro App, för att ta foton och spela in videofilmer under optiska undersökningar.

 

Översikt

Funktioner

  • 20x större synfält jämfört med standardoftalmoskop
  • LED-belysning med lång livslängd minskar behovet av lampbyte
  • Quick Eye-tekniken hjälper patienten att fokusera på rätt punkt för enklare undersökning
  • Kompatibel med alla Welch Allyns 3,5 V-handtag och väggtransformatorer
  • Använd Welch Allyn iExaminer® SmartBracket™, i kombination med vår iExaminer® Pro App, för att ta foton och spela in videofilmer under optiska undersökningar.
Optiskt Plus-oftalmoskop, patientsidan av enheten när den används
Optiskt Plus-oftalmoskop, patientsidan av enheten när den används

Vår nya Quick Eye-justeringsfunktion hjälper dig att bättre justera mot patientens optiska disk. Två lampor på patientsidan hjälper dig att rikta in patientens blick, vilket gör det lättare att få en bättre vy, snabbare.

 

Utbildning och dokumentation

Få ut det mesta av er lösning.

Produktdokumentation

Avsedd användning för Welch Allyn® PanOptic Plus-oftalmoskop:

Welch Allyn PanOptic -oftalmoskop att användas av läkare och sjukvårdspersonal för undersökning av näthinnan, hornhinnan, kammarvattnet, linsen och glaskroppen i ögat under belysning och förstoring på barn- och vuxenpatienter.

De avsedda användningsmiljöerna för Welch Allyn PanOptic-oftalmoskop är sjukvårdsinrättningar som läkarmottagningar, sjukhus, specialistkliniker, akutvård, kliniker och utbildning i klinisk miljö.

VARNING: Risk för patientskada. Det ljus som avges från oftalmoskopet är potentiellt farligt. Ju längre exponeringsvaraktighet, desto större risk för okulära skador. Exponering för ljus från detta instrument vid drift med maximal intensitet överskrider rekommenderad maximal exponering (RME) på 2,2 J/cm2, om inte ytterligare åtgärder vidtas av användaren för att minimera exponeringen, efter 30 minuter. Risken för skador på näthinnan vid en exponering på 2,2 J/cm2 är inte hög, men eftersom vissa patienter kan vara mer känsliga än andra rekommenderas försiktighet om detta strålningsexponeringsvärde överskrids. På grund av betydande risk för skador vid exponering som överstiger 10 J/cm2 bör användaren dock undvika exponeringar som är längre än 30 minuter.