BAB11824-3C0B-4B0C-B839-C5EDA4A0CB7B
Welch Allyn<sup>®</sup>
Connex Vital Signs Monitor
Läs mer om Connex Vital Signs Monitor. Utforska Hillroms produkter och medicinteknik inom hälso- och sjukvårdsindustrin.
ACTIVE
ACTIVE
true
false
false
false
false
https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/ConnexVSM_SureTemp_front-wscreen?$recentlyViewedProducts$
Beställ Mer Information
false
hillrom:care-category/patient-monitoring
hillrom:type/multi-parameter,hillrom:care-setting/hospital,hillrom:care-setting/primary-care-physician-office,hillrom:sub-category/continuous-monitoring,hillrom:sub-category/vital-signs-monitors,hillrom:sub-group/vital-signs

Welch Allyn®

Connex® Vital Signs Monitor

En enkel lösning för kontinuerlig monitorering, intervalls- och spot check som är utformad för att hjälpa er att registrera viktiga patientdata.

 

Med fler patienter på de allmänna vårdavdelningarna som är sjukare än tidigare behöver ni en lösning för vitala tecken som kontinuerligt kan monitorera patienterna. Welch Allyn® Connex® Vital Signs Monitor kan då vara till hjälp.

 

Pekskärmen har klara, tydliga färger för att förenkla arbetsflöden och utbildning. Kan användas i de flesta vårdmiljöer och kliniska situationer. Kan mäta pulsoximetri, blodtryck (NIBP), temperatur, endtidal koldioxid (EtCO2), andning med mera. Eftersom alla patienter är olika, finns olika profiler för kontinuerlig monitorering, intervallövervakning, spot check av vitala tecken och medelvärdesberäkning – så att behov på hela sjukhuset kan tillgodoses. Trådlös anslutning till journalen ger vårdgivaren tillgång till patientinformation i realtid och bidrar till att minska risken för fel vid manuell datainmatning. Ytterligare funktioner som EWS-mätningar och etCO2 kan hjälpa till att öka patientsäkerheten genom att tidigare identifiera försämringar hos patienten.

 

Enkel. Säker. Ansluten.

 

Obs! Alla produkter/tillval är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta en lokal Hillrom-representant för att få information eller klicka på Beställ mer information för att kontakta Hillroms kundtjänst.

Få kontakt med en av våra distributörer

Letar du efter en Welch Allyn-distributör? Vår lista finns här. Om du vill hitta någon annan produktfamilj fyller du i formuläret nedan.

Funktioner

 • Mät blodtryck på bara 15 sekunder med SureBP®-teknik
 • Anpassa arbetsflöden för att dokumentera patientobservationer och modifierare av vitala tecken
 • Välj mellan SureTemp® Plus- och Braun ThermoScan® PRO 6000 örontermometer
 • Hjälper er att identifiera tecken på försämrat tillstånd för patienter med automatiska EWS-värden
 • Registrera pulsoximetri med Masimo®- eller Nellcor® SpO2-sensorer
 • Få snabb och säker åtkomst till en enhet med single sign-on (Imprivata®)
 • Använd Medtronic® Microstream Capnography (etCO2) med integrerat lungindex (Integrated Pulmonary Index, IPI)
 • Dra nytta av Masimo icke-invasiv kontinuerlig monitorering av totalt hemoglobin (SpHb) och Masimo akustisk andningsmonitorering (RRA)
 • Lägg till EKG-monitorering med 3 eller 5 avledningar med arytmidetektion
 • Integrera med Connex-centralstationer för att centralisera monitorering och larmhantering
 • Skydda patientinformation med datakryptering och ytterligare säkerhetsfunktioner som har godkänts av U.S. Department of Defense (DoD)
 • Anslut till journalsystemet via WiFi® eller Ethernet
En sjuksköterska använder en Connex Vital Signs Monitor och tar samtidigt hand om en manlig patient som har en näskanyl och ligger i en säng

Användarvänlig

Smidig övergång från spot check till kontinuerlig monitorering

Säker

Tillförlitlig U.S. DoD-godkänd datakryptering och säkerhetsfunktioner

Uppkopplad

Skicka patientdata effektivt till journalsystemet för större noggrannhet

Kontinuerlig

Hjälper till att detektera försämrade patienttillstånd snabbare med kontinuerlig monitorering
En sjuksköterska kontrollerar EKG-avledningarna från Connex Vital Signs Monitor på en manlig patient i en sjukhussäng

Övervaka riskpatienter noggrant

Utöver funktioner för mätning av patientens vitala tecken har Connex Vital Signs Monitor funktioner för allmän hjärtövervakning. EKG-funktionerna ger kurvvisualisering och omedelbara meddelanden om dödlig hjärtarytmi, så att ni noggrant kan övervaka de patienter som behöver det mest.

 

 

Utbildning och dokumentation

Få ut det mesta av er lösning

 

Produktdokumentation

 • Videor

  keyboard_arrow_down
 • Broschyr

  keyboard_arrow_down
  Ikon, PDP
  Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor – broschyr
  Ikon, PDP
  Specifikationsblad för EKG-tillvalet för Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor
  Ikon, PDP
  Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor med EtCO2 – broschyr
  Ikon, PDP
  Welch Allyn-översiktsbroschyr om andningsfrekvens
  Ikon, PDP
  360 Connected Vitals – översiktsbroschyr
  Ikon, PDP
  Broschyr om patientförsämring – sepsis
  Ikon, PDP
  Welch Allyn Multi-Parameter Vital Signs-enheter – jämförelseblad
 • Jämförelseblad

  keyboard_arrow_down
  Ikon, PDP
  Welch Allyn Multi-Parameter Vital Signs-enheter – jämförelseblad

Vanliga frågor

 • Kan jag använda blekmedelsdukar eller torkdukslösningar för att torka av skärmen på Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor?

  keyboard_arrow_down

  Ja, du kan använda torkdukar på Connex® Vital Signs Monitor-pekskärmen så länge blekmedelskoncentrationen inte överstiger 10 %.

  Obs! När du rengör enheten ska du undvika att använda trasor eller lösningar som innehåller kvartära ammoniumföreningar (ammoniumklorider) eller glutaraldehydbaserade desinfektionsmedel.

  Följande medel är kompatibla med monitorn. Följ rengöringsmedelstillverkarens riktlinjer: 

  • 70-procentig isopropylalkohol
  • 10-procentig klorblekmedelslösning

  70-procentig isopropylalkohol: Torka av skärmen med en ren trasa som fuktats lätt med 70-procentig isopropylalkohol.

  10-procentig klorblekmedelslösning:

  1. Torka av skärmen med en ren trasa som fuktats lätt med 10-procentig blekmedels- och vattenlösning. Följ rengöringsmedelstillverkarens riktlinjer.
  2. Torka av med en ren trasa som är lätt fuktad med vatten som uppfyller kvalitetskraven enligt EP och USP.
  3. Låt monitorytan torka i minst 10 minuter innan monitorn åter tas i bruk. 

  Obs! Desinficera enligt sjukhusets rutiner och standarder eller lokala föreskrifter.

 • Har Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor tidsintervall- och larmfunktioner?

  keyboard_arrow_down
  Ja, Connex Vital Signs Monitor kan utföra automatiska, obevakade intervallmätningar. Den kan även programmeras för att initiera intervallmätningar vid variabla intervallperioder i upp till fem timmar. Eller så kan enheten konfigureras som en traditionell stickprovsenhet, vilket innebär att intervall- och larmfunktionerna tas bort från användargränssnittet.
 • Hur många år eller cykler kan jag förvänta mig att batteriet i Allyn Connex Vital Signs Monitor varar?

  keyboard_arrow_down
  Enligt tillverkarens specifikationer beräknas att batteriet i Connex Vital Signs Monitor har 70 % av den ursprungliga kapaciteten efter cirka 300 fullständiga laddnings-/urladdningscykler.
 • Har Hillrom några monteringstillbehör för Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor-streckkodsläsaren?

  keyboard_arrow_down
  Även om Hillrom inte säljer monteringstillbehör för den streckkodsläsare som används tillsammans med Connex Vital Signs Monitor kan ni hitta ett lämpligt tillbehör för streckkodsläsarmontering genom att kontakta Jadak Technologies på www.jadaktech.com.
 • Hur får jag åtkomst till de avancerade inställningarna på Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor?

  keyboard_arrow_down

  Fliken Advanced (avancerat) ger lösenordsskyddad åtkomst till monitorinställningarna Advanced (avancerad) (eller läget Admin) som används av sjuksköterskeadministratörer, biomedicinska tekniker eller servicetekniker för konfiguration av specifika funktioner. På fliken Advanced (avancerat) visas även skrivskyddad information om monitorn. (Obs! Du kan inte ange avancerade inställningar om sensorer eller fysiologiska larm är aktiva, eller om mätningar av vitala tecken visas.)

  Öppna Advanced Settings (avancerade inställningar).

  1. Tryck på fliken Settings (inställningar).
  2. Tryck på fliken Advanced (avancerat).
  3. Ange koden för avancerade inställningar.
  4. Tryck på OK. Fliken General (allmänt) visas.
 • Varför görs inte utskrifter från skrivaren på Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor?

  keyboard_arrow_down

  Det kan finnas flera orsaker till att skrivaren inte fungerar. Försök med följande felsökningsåtgärder:

  • Om den reaktiva sidan av det termiska papperet inte är vänd mot skrivhuvudet vänder du på skrivarpapperet.
  • Om det termiska papperet är vått rengör och torkar du insidan av skrivarhöljet och byter ut skrivarpapperet.
  • Om skrivarmodulen inte är ansluten kontrollerar du den interna USB- och strömkabelanslutningen.
  • Om skrivaren inte har ström kontrollerar du J17 på huvudkortet.
  • Om skrivarmodulen inte fungerar byter du ut den.
  • Om USB-kabeln inte fungerar byter du ut den.
  • Om strömkabeln inte fungerar testar du strömkabeln. Byt ut vid behov.
  • Om inget skrivarfel loggas kan huvudkortet vara skadat. Kontrollera om det finns skrivarfel i felloggarna. Byt ut huvudkortet vid behov.
  • Om skrivarsäkringen har gått kontrollerar du MCE-skrivarsäkringen F5. Byt ut MCE PCBA.
 • Varför svarar inte pekskärmen på Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor?

  keyboard_arrow_down

  Om pekskärmen på enheten inte fungerar kan du prova med följande felsökningsåtgärder.

  • Om det har inträffat ett programvarufel startar du om enheten. Håll strömknappen intryckt tills enheten stängs av. Tryck på strömknappen för att starta om. (Obs! Alla konfigurationsinställningar som inte sparats som standardinställningar går förlorade.)
  • Om pekskärmen inte är kalibrerad kalibrerar du om skärmen. I Advanced Settings (avancerade inställningar) trycker du på fliken Service (tjänst) och sedan på fliken Self-tests (självtest).
  • Om pekskärmslåset är aktiverat låser du upp skärmen. Lås upp genom att trycka på låsikonerna längst ned på skärmen. Om du vill avaktivera pekskärmslåset trycker du på fliken Settings (inställningar), trycker på fliken Device (enhet) och avmarkerar Allow display lock timeout (tillåt tidsgräns för skärmlås).
  • Om det finns en felaktig intern anslutning kontrollerar du anslutningen vid J48 på huvudkortet med den flexibla skärmkabeln.
  • Om en flexibel skärmkabel är skadad byter du ut pekskärmen och skärmen.
  • Om huvudkortet har en pekskärmsstyrenhet som inte fungerar byter du ut huvudkortet.
  • Om pekskärmen har utsatts för stor kraft eller långvarig friktion i något område på skärmen byter du ut pekskärmen.
 • Varför startar inte skärmen på Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor?

  keyboard_arrow_down
  • Om ett nytt batteri har installerats ansluter du nätström för att aktivera batteriet.
  • Om nätströmmen är frånkopplad ansluter du den.
  • Om strömsladden inte fungerar byter du ut den.
  • Ladda batteriet om det är urladdat.
  • Om strömknappen inte fungerar byter du ut den högra panelen och strömknappen.
  • Om en intern anslutning inte fungerar …
   • Kontrollera anslutningen för den flexibla strömkabeln vid J6 på huvudkortet. 
   • Kontrollera nätströmskabelanslutningarna från IEC-kontakten till nätaggregatet. 
   • Kontrollera strömkabeln från nätaggregatet J2 till J30 på huvudkortet. 
   • Kontrollera batteriströmkabeln från J2 på batterianslutningskortet till J29 på huvudkortet. 
  • Om strömförsörjningen inte fungerar kontrollerar du den utgående spänningen på nätaggregatet. Spänningen ska vara 15 V ± 0,45 V DC. Om så inte är fallet byter du ut nätaggregatet. 
  • Om batteriet inte fungerar laddar du det i fem timmar. Om batteriikonen på displayen fortfarande visar en symbol för urladdat batteri byter du ut batteriet. 
  •  Om huvudkortet inte fungerar byter du ut det.
 • Skärmen på Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor är nedtonad när enheten är påslagen. Hur justerar jag ljusstyrkan?

  keyboard_arrow_down

  Om skärmen på enheten är nedtonad när den är påslagen kan du prova med följande felsökningsåtgärder.

  • Om inställningen för ljusstyrka är för låg ökar du inställningen. Tryck på fliken Settings (Inställningar), tryck på fliken Device (enhet), tryck på Defaults (standardinställningar) och ställ in önskad ljusstyrkenivå för displayen.
  • Om displayen har nått slutet av sin livslängd byter du ut den.
 • Hur fungerar ”tidsindikatorn” för batteristatus för Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor och vad står talet för?

  keyboard_arrow_down

  Batteristatusindikatorn visar olika status för batteriet med de ikoner som visas i det högra hörnet i området Device Status (enhetsstatus), till exempel:

  • Monitorn är ansluten till ett elektriskt uttag och batteriet håller på att laddas eller är helt laddat. Den beräknade laddningsnivån visas som en procentandel av kapaciteten.
  • Monitorn är inte ansluten till ett elektriskt uttag och den drivs med batteriet. Den beräknade återstående laddningstiden visas i formatet timmar:minuter. Varje del av batteristatusindikatorn visar återstående laddning i procent.
  • Monitorn är ansluten till ett elektriskt uttag men batteriet kan inte laddas eller har avlägsnats.
  • När batteriet inte laddas och laddningen blir låg visas ett larm om låg nivå i området Device Status (enhetsstatus).

  (Obs! Observera återstående batteriladdning i batteristatusindikatorn och anslut monitorn till ett eluttag så snart du kan.)

  Om larmet om låg nivå tas bort eller om du inte vidtar någon åtgärd för att ladda batteriet visas ett larm med hög prioritet när batteriströmmen är kritiskt låg. Anslut monitorn till ett eluttag omedelbart för att förhindra att den stängs av.