357F183F-A1B6-41B7-83B2-BD44C754DCA0
Compella bariatrisk säng
Läs mer om Compella bariatrisk säng. Utforska Hillroms produkter och medicintekniska lösningar för hälsa och sjukvård.
ACTIVE
ACTIVE
false
false
false
false
false
https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/Compella_ai0422_0800_Shad?$recentlyViewedProducts$
Beställ Mer Information
false
hillrom:care-category/smart-beds-surfaces
hillrom:clinical-focus/patient-falls,hillrom:clinical-focus/pressure-injury-prevention-treatment,hillrom:clinical-focus/pulmonary-complications,hillrom:care-setting/bariatric,hillrom:procurement/capital,hillrom:procurement/rental

Compella bariatrisk säng

Med nya Compella bariatrisk säng kan arbetsflödet effektiviseras, bidra till säker vård och öka värdigheten för större patienter.

 

Obs! Alla produkter/tillval är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta en lokal Hillrom-representant för att få information eller klicka på Beställ mer information för att kontakta Hillroms kundtjänst.

Funktioner

Den innovativa konstruktionen hos Compella bariatrisk säng har teknologi som hjälper med följande:

Effektivt arbetsflöde

 • Med IntelliDrive® XL eldrivning kan personlen utföra säkra och effektiva patienttransporter i hela sjukhuset
 • Unik, eldriven breddökningsteknologi minskar den tid och ansträngning som krävs för att konfigurera sängen efter patientens storlek och transportbehov
 • Med vår FlexAFTot™-funktion kan sängen snabbt och enkelt konfigureras om så att den passar patientens längd, vilket minskar behovet av förflyttning eller ompositionering
 • NaviCare® patientkallelse, smart uppkoppling och digitala statuspaneler ger översikt i realtid över personalaktivitet, sängstatus och patientprotokoll

Ge säkrare patientvård

 • Programmerbar kontinuerlig lateral rotationsterapi (CLRT) har stöd för protokoll som kan förebygga ventilatorassocierade komplikationer
 • Indikator för vinkel på huvudgavel och notifikationer ger snabb övervakning och protokollefterlevnad
 • Urstigningslarm i tre lägen motverkar fall
 • Funktionen för att tysta larmet ser till att larmet är inställt och aktiverat, så att vårdpersonalen inte behöver ingripa lika ofta
 • Madrassalternativen är utformade för att förebygga och behandla hudskador

Förbättra patientens värdighet

 • Compellas konstruktion, färg och utformning stämmer överens med Hillroms standard patientsängar
 • Stabila sänggrindar, enkel åtkomst till kontroller och dävert ger patienterna möjlighet att tryggt repositionera sig själva, vilket gör dem mer oberoende
En vårdgivare som håller i en surfplatta pratar med en patient på rummet. Hon vilar bekvämt i en Compella bariatrisk säng.

Eldriven breddökning

Enknappsjustering utökar ramen och sängytan från 101 cm till 127 cm och kan därmed minska vårdgivarens ansträngning med 100 %1

Eldriven transport

IntelliDrive® XL kan minska den fysiska ansträngningen för att flytta sängen med 50 %

Lunghantering

Programmerbar kontinuerlig lateral rotationsterapi (CLRT) hjälper till att förebygga ventilatorassocierade komplikationer
En vårdgivare kontrollerar patientens position i Compella® bariatrisk säng och trycker på knappen för patientkallelse för att stänga av ett larm.

Fallprevention

 • Urstigningslarm med tre lägen hjälper till att motverka fall
 • Tystnadsfunktionen håller larmet aktiverat och inställt utan upprepat behov av åtgärder
 • NaviCare® patientkallelse och kliniska statuspanel kan hjälpa till med att identifiera risk för fall.

Tekniska specifikationer

Läs mer om produktegenskaperna för att se hur vi kan tillgodose behoven.

Lågt/högt sängläge – sängbotten till golv 47 cm/68 cm
Minsta totala sängbredd (breddförlängare indragna) 109 cm
Minsta totala sänglängd (fotsektion indragen) 231 cm
Patientviktskapacitet 453,6 kg

Utbildning och dokumentation

Få ut det mesta av din lösning.

Produktdokumentation

Vanliga frågor

Referenser:
 1. Hill-Rom Study. Powered transport and width expansion vs. manual and non-powered. March 2015.