PSS-NNC
Patientkallelse
Läs mer om patientkallelse. Utforska Hillroms produkter och medicintekniska lösningar för hälsa och sjukvård.
ACTIVE
ACTIVE
false
false
false
false
false
https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/Med-Surg_0832?$recentlyViewedProducts$
Beställ Mer Information
false
hillrom:care-category/care-communications
hillrom:sub-category/nurse-call-systems,hillrom:topic/care-communications-topic

Patientkallelse

Förbättra patientupplevelsen, patientsäkerheten och effektivisera arbetsflödet. Hillrom® systemet för patientkallelse är en vital livlina mellan patienter och vårdpersonal.

 

När ni väljer Hillroms patientkallelse investerar ni i mer än ett system för kallelse. Ni investerar i en plattform som stöder effektiva kliniska arbetsflöden och utvecklas med verksamheten – i verksamhetens förändringstakt. Viktigast av allt är att Hillroms system för patientkallelse kan hjälpa er att förbättra patientnöjdhet och patientsäkerhet.

 

Obs! Alla produkter/tillval är inte tillgängliga i alla länder. För information om tillgänglighet, kontakta din lokala Hillrom representant eller klicka på Mer Information för att kontakta Hillroms kundtjänst.

Översikt

På ett sjukhus är kommunikation mellan patienter och vårdpersonal inte bara viktig – den är livsavgörande. Hillroms system för patientkallelse fungerar som en livlina och en säker, tillförlitlig plattform tillgängligt för hela vårdsystemet. 

Systemet för patientkallelse skickar detaljerade patientmeddelanden direkt till teamet, så att de kan ge vård av hög kvalitet, snabbare. Automatisering av vårdmiljön – i kombination med motsvarande medvetenhet om patienternas behov – främjar en lugn miljö och kan hjälpa teamet att leverera proaktiv vård så att patienternas säkerhet säkerställs.

Systemadministratörer drar nytta av centraliserad systemhantering och bättre servicevänlighet, vilket bidrar till lägre driftskostnader och maximerar teknikinvesteringar. Teamet får tillgång till ett enhetligt gränssnitt, även i övergångar mellan avdelningar och vi kan anpassa systemet efter era behov med standardiserad integration, flexibla rumskonstruktioner och anpassningsbara systemkonfigurationer.

Minska fall

Minska antal fall med efterföljande skador med 67 % med stöd av en överblicksbild på skärm tillgänglig på avdelningen.1

 

Förbättra vården

Spendera 30 % mer tid på direkt patientvård2

Patientupplevelse

Förbättra HCAPHS-resultat med 30 %3

Snabb respons

Bibehåll responstiden på 2 minuter eller mindre4

Sjuksköterska som håller en liggande patient i handen

(Hillroms system för sköterskeanrop är) ett intelligent vårdsystem ... Kliniska scenarier kombineras med IT för att göra information direkt tillgänglig för vårdpersonalen och revolutionera hur vi levererar vård.

Fabian Fregoli, MD, CMIO, St. Joseph Mercy Health System, AHA:s ”mest uppkopplade innovatör”

Förbättrade kliniska tillämpningar

När ni väljer Hillrom patientkallelse investerar ni i mer än ett system för kallelse.

Ni investerar i en plattform som stöder effektiva kliniska arbetsflöden och utvecklas med verksamheten – i verksamhetens förändringstakt. Viktigast av allt är att Hillroms system för patientkallelse kan hjälpa er att förbättra patientnöjdhet och patientsäkerhet.

Sjuksköterska tittar in i kameran med en Vital Signs Monitor i närheten

Automatiska påminnelser

Minska den kognitiva belastningen för vårdpersonalen med automatiserade påminnelser. Stödprotokoll för avstämning, vändning, smärtkontroller med mera.

Virtuell avstämning

Påskynda svarstider och säkerställ patienternas säkerhet med tillgång till patientdata i realtid, aktiva notifieringar och uppgifter för personal.

Företagsrapportering

Få tillgång till de data som behövs för att analysera kliniska och driftrelaterade resultat och sätta upp mål för kontinuerlig förbättring genom ett kraftfullt affärsanalysverktyg.

Fördelning av personalresurser i realtid

Automatisera viktiga kliniska arbetsflöden, till exempel kallelser och påminnelser samt kommunikation mellan personal, genom integrering av personaltilldelning i realtid. Säkerställ vårdpersonalens säkerhet med larm för hotfulla situationer.

Direkt integrering

Se till att kontinuerligt få information om patienternas behov, var personalen än befinner sig, med direkt integrering med mobila enheter och appar för mobil kommunikation. Underlätta datainmatning av patient- och personaltilldelning genom direkt integrering med sjukhussystem. 

Tjänster och support

Vårt dedikerade kundtjänstteam tillhandahåller utbildning på plats eller online. Även installation och underhåll kan ske på plats och på distans.

Vårt team vägleder er genom våra beprövade processer, så att ni kan maximera investeringen under systemets hela livslängd. Eftersom vi vet att tillförlitlighet är viktigt – ser vi till att leverera.

Tjänster för sköterskeanrop

 • Utformning av kliniskt arbetsflöde
 • Projektledning
 • Integreringstjänster
 • Utbildningstjänster
 • Konsulttjänster
 • Tillämpningsadministration
 • Teknisk support

Utökade avtal och avtal om programvaruunderhåll

Säkra investeringen för patientkallelset med utökad täckning för hårdvara och programvara.

Ni erbjuds utökad garanti på delar, kostnadsfria programvaruuppgraderingar och ytterligare supporttjänster.

Referenser:
 1. Hillrom kund. Oncology Falls-studie. OVU. 2015–2016. Arkivdata.
 2. Hillrom kund (Central). Nurse call intervju 2016. Arkivdata.
 3. SMH HCAHPS-rapporter. 2016–2018. Kundarkivdata med Hillrom.
 4. Hillrom kundintervju (GC) 2016. Arkivdata.
 5. ”Förbättra patientsäkerhet och patientnöjdhet med en plattformslösning för klinisk kommunikation.” Scotland Health Care System. Hillrom fallstudie. 2019.