https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/do_connex_160HR-card?$recentlyViewedProducts$
case-study-page
knowledge
close
language Land

EKG-data inom hela IDN: Hur kliniker passar in

En kliniker skriver på en bärbar dator som är värd för Welch Allyns paket för diagnostisk kardiologi med EKG

EKG-standardiseringen bör stödja klinisk bästa praxis – inte tvärtom. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när du utvärderar vad som är rätt för varje del av organisationen.

Standardisering av teknik och processer kan i hög grad bidra till att tillhandahålla den bästa och mest effektiva patientvården. Men när det gäller kliniskt drivna beslut, till exempel vilka EKG-enheter som ska kunna användas i olika vårdmiljöer, är standardisering kanske inte alltid svaret.

När du fattar beslut om EKG-enheter och anslutningsmodeller får det konsekvenser långt bortom IT-aspekterna av verksamheten. Framför allt bör ni se till att ni förstår de kliniska användningsfallen för alla aktuella vårdmiljöer. Hämta vårt senaste faktablad för att få mer information om ...
  • När standardisering kan vara till hjälp
  • Var standardisering kan vara ett hinder
  • Hur EKG-dataunderhåll kan vara en avgörande faktor
EKG-data inom hela IDN: Hur kliniker passar in – miniatyrbild av faktablad