article-detail-page
knowledge
close
language Land

Sju viktiga faktapunkter och hypertonistatistik som patienter bör känna till [infografik]

Enligt American Heart Association har 46 % av vuxna i USA högt blodtryck (hypertoni).1 Ju högre blodtryck, desto större risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njursjukdom.2

Vad är hypertoni?

Hypertoni definieras som blod som flödar genom blodkärl, eller artärer, med högre tryck än normalt, vilket utsätter artärväggen för tryck.3 Det finns två olika typer av hypertoni, primär och sekundär. Primär hypertoni har en oidentifierbar orsak medan sekundär hypertoni har en underliggande orsak som måste korrigeras före diagnos.4

Vanliga riskfaktorer för att utveckla hypertoni

Det finns ett antal riskfaktorer, specifikt icke-modifierbara och modifierbara riskfaktorer, som har identifierats för utveckling av hypertoni. Exempel på sådana riskfaktorer:4

Icke-modifierbara riskfaktorer

 • Psykosocial stress
 • För tidig födsel
 • Låg födelsevikt
 • Kronisk njursjukdom
 • Familjehistoria
 • Hög ålder
 • Ras/etnicitet
 • Låg socioekonomisk status
 • Obstruktiv sömnapné

Modifierbara riskfaktorer

 • Alkohol
 • Rökning
 • Låg kaliumnivå
 • Hög natriumnivå
 • Diabetes
 • Högt kolesterol
 • Övervikt/fetma
 • Fysisk inaktivitet
 • Ohälsosam kost

Grader av hypertoni

Blodtryck kan mätas antingen med en manuell eller automatisk blodtrycksmätare. Systoliskt tryck är det övre värdet vid en blodtrycksmätning och det tryck som blodet utövar mot artärväggarna när hjärtat slår.5 Diastoliskt tryck är det lägre värdet vid en blodtrycksmätning och det tryck som blodet utövar mot artärväggarna mellan hjärtslagen.5 I American Heart Associations riktlinjer från 2017 för förebyggande, detektering, utvärdering och hantering av högt blodtryck hos vuxnaklassificerades hypertoni i fyra olika kategorier i syfte att hjälpa vårdgivare att besluta om korrekt behandling och uppföljning: normalt blodtryck, förhöjt blodtryck, grad 1 och grad 2.4

Blodtryckskategori Systoliskt blodtryck/diastoliskt blodtryck

Normalt blodtryck

< 120/< 80 mmHg

Förhöjt blodtryck

120–129/< 80 mmHg

Hypertoni av grad 1

130–139/80–89 mmHg

Hypertoni av grad 2

≥ 140/≥ 90 mmHg

Icke-malign hypertoni

> 180 mmHg/> 120 mmHg

Malign hypertoni

> 180 mmHg + målorganskada/> 120 mmHg + målorganskada

Detektera, diagnostisera och hantera hypertoni

För detektering, diagnostisering och hantering av hypertoni krävs en plan som går bortom klinikens fyra väggar. Automatiserade blodtrycksmätare kan användas för att erhålla ett medelvärde från flera mätningar och olika miljöer för att få en så exakt bild som möjligt av patientens blodtryck. Enligt bästa praxis ska leverantörer erbjuda följande:

 • Detektering av tillståndet på kliniken med exakta värden
 • Diagnostisering av tillståndet med flera värden på och utanför kliniken
 • Hantering av patienter med hypertoni för att hjälpa dem att nå sitt målblodtryck

Behandlingsrekommendationer

Livsstilsförändringar, i synnerhet kost och motion, är användbara för att förebygga och behandla hypertoni, särskilt hos vuxna med förhöjt blodtryck och mindre allvarlig grad av hypertoni.6, 7 Endast icke-farmakologisk behandling kan minska det systoliska blodtrycket med cirka 4 till 11 mmHg.4 Patienter kan bidra till hanteringen av tillståndet genom att:

 • Följa kostråden DASH
 • Motionera regelbundet
 • Minska natriumintaget
 • Bibehålla en hälsosam vikt
 • Hantera stress
 • Begränsa alkoholintaget
 • Undvika rökning
 • Få kvalitetssömn
 • Monitorera blodtrycket hemma

Som alltid är det viktigt att patienter med hypertoni följer läkarens behandlingsplan.

För att hjälpa till med att utbilda patienter och personal har vi skapat en praktisk infografik som förmedlar viktiga fakta och statistik om hypertoni, inklusive hur tillståndet detekteras, diagnostiseras och hanteras såväl på kliniken som i hemmet.

Hämta den fullständiga infografiken nedan.

Sju fakta som du måste känna till om hypertoni – infografik

Referenser

1. American Heart Association. Över 100 miljoner amerikaner har högt blodtryck, enligt AHA. https://www.heart.org/en/news/2018/05/01/more-than-100-million-americans-have-high-blood-pressure-aha-says. Tillgängligt 4 december 2018.

2. National Institutes of Health. National Heart, Lung, and Blood Institute. JNC 7 Express. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure.

3. National Heart, Lung, and Blood Institute. High Blood Pressure. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/high-blood-pressure. Tillgängligt 17 september 2018.

4. American Heart Association. 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults. Tillgängligt 13 september 2018.

5. American Heart Association. Förstå blodtrycksvärden. http://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings. Tillgängligt 19 september 2018.

6. Whelton PK, Appel LJ, Espeland MA, et al; for the TONE Collaborative Research Group. Sodium reduction and weight loss in the treatment of hypertension in older persons: a randomized controlled trial of nonpharmacologic interventions in the elderly (TONE). JAMA. 1998;279(11):839-846.

7. Whelton PK. The elusiveness of population-wide high blood pressure control. Annu Rev Public Health. 2015;36:109-130.