article-detail-page
knowledge
close
language Land

Vägledning till hur en fysisk undersökning utförs i dagens samhälle – e-bok

Vad innebär en fysisk undersökning för dig?

Tidigare innebar det att göra en bedömning av en patient med hjälp av syn, lukt, beröring och ljud.1 De objektiva fynden från sådan traditionell undersökningsteknik spelar en avgörande roll för att identifiera och diagnostisera en patients medicinska tillstånd.

Idag kanske många först tänker på digitala lösningar eftersom de ofta är det första diagnostikverktyget.1 Med fördelar som datainsamling, lagring och överföring i realtid kan du få tillgång till rätt information precis när du behöver den, vilket möjliggör tidigare diagnos och behandling.

Hur kan ni stödja de bästa resultaten för patienterna och kliniken?

Svaret kan ligga någonstans där emellan – en smart kombination av teknik och traditionell undersökningsteknik.

Läs mer i e-boken nedan – Vägledning till hur en fysisk undersökning utförs i dagens samhälle – för att lära dig mer om hur du kan använda teknik för att möjliggöra tidigare diagnos och behandling på kliniken.

Innehåll i e-boken:

  • Hur teknik kan komplettera traditionell undersökningsteknik
  • Hur du använder teknologi för att förbättra ögon-, öron-, blodtryck-, hjärt- och lungundersökningar
  • Hur relationen mellan läkare och patient upprätthålls när teknologi används
omslag till broschyren med titeln Vägledning till hur en fysisk undersökning utförs i dagens samhälle

Referenser

1. Stanford Health Care. The Importance of the Physical Exam. https://stanfordhealthcare.org/health-care-professionals/medical-staff/medstaff-update/2016-april/importance-physical-exam.html. Tillgängligt 30 april 2019.