https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/CSM_monitor_only_RRp_Temp_BP_SpO2_SureTemp-light-card?$recentlyViewedProducts$
course-detail-page
knowledge
close
language Land

Connex® Spot Monitor (CSM) Online service och reparationsutbildning

CSM against a light background
Online, egen takt
Ca 3-4 timmar
menu_book
Kursformat
Online, egen takt
schedule
Tid att slutföra
Ca 3-4 timmar

Kursbeskrivning

Denna kurs är utformad för att träna serviceansvarig tekniker på service, underhåll och kalibrering av CSM.

Kursen består av två delar. Del ett innehåller utbildning enligt nedan (modul 1-9), följt av ett kursprov. Del två av utbildningen är praktisk och går igenom aktivering av guldlicens samt hur ett praktiskt funktionstest av CSM går till. Efter framgångsrikt slutförande av båda delarna av kursen kommer deltagarna att få sin guldlicens för Welch Allyn Service Tool. Du kan återbesöka kursinnehållet i upp till två år, vartefter en om-certifiering krävs för att få behålla licensen.

Del ett: (2,5 - 3 timmar)

 • Modul 1 & 2 - Kurs- och produktöversikter
 • Modul 3 - Användar- och servicemenyer
 • Modul 4 - Partner Connect och Service Tool
 • Modul 5 – Felsökning
 • Modul 6 - Demontering / Återmontering
 • Modul 7 - Funktionell verifiering och kalibrering
 • Modul 8 – Onlinetest
 • Modul 9 – Sammanfattning

Del två: (1 - 1,5 timmar)

 • Guldlicensaktivering och praktiskt funktionstest (Obs: En komplett uppsättning av de nödvändiga verktygen och testutrustningen för CSM, och en CSM-enhet krävs för att slutföra del två av utbildningen. Se nedan för en fullständig lista över nödvändiga verktyg och testutrustning
 • Se nedan för en fullständig lista över nödvändiga verktyg och testutrustning.

Utbildad servicenivå: Rutinservice, reparation, kalibreringar och uppgraderingar för CSM

Erhållna ackrediteringar:

 • Tvåårig Welch Allyn CSM Technical Service Certification Gold License

Nödvändiga serviceverktyg och testutrustning:
För en fullständig lista över utrustning som krävs för att slutföra utbildning och utföra service på CSM-enheten, klicka här.

Rekommenderad kunskapsnivå innan utbildning:

 • Deltagarna bör ha praktisk kunskap om mikroprocessorbaserad medicinsk elektronikservice och analog och digital elektronikteori.

För mer information:

Följande reparationsaktiviteter stöds inte:

 • Reparation och byte den bakre kåpan
 • Reparation på komponentnivå av kretskort och delmontage

Welch Allyn Support för teknisk utbildning

email: HRC_Technical_Training_WelchAllyn@baxter.com

Kontakta oss