course-detail-page
knowledge
close
language Land

Minska återinskrivningar för andningsrelaterade problem: strategier för luftvägsrensning och -hantering

Online
1.0 credits
menu_book
Course Type
Online

Inlärningsmål

  • Förstå komponenterna i det aktuella programmet för minskning av återinskrivning på sjukhus.
  • Förstå prevalensen och orsakerna till 30 dagars återinskrivning för patienter med lunginflammation och KOL.
  • Förstå prevalensen av bronkutvidgning hos KOL-patienter och att resultatet för sådana patienter är sämre.
  • Bli medveten om den kritiska roll som luftvägsrensningsbehandling har för förbättrad hantering av lungkomplikationer, lunginflammation och KOL på och utanför sjukhuset.
  • Förstå hur du hanterar såväl kroniska som akuta faser av KOL och bronkutvidgning för att förhindra återinskrivning för andningsproblem.
  • Diskutera patientfokus- och sjukvårdsteamstrategier och systemövergripande strategier för att minska återinskrivningar för andningsrelaterade problem.

Relaterat material

Instruktör

HealthStream™

Kursinnehållet tillhandahålls via HealthStream™.

Åtkomst är öppen för alla vårdgivare utan kostnad via länken ovan.

Fortbildningskredit beviljas och hanteras av HealthStream™, leverantörsnummer CEP13221.

Om du vill ha hjälp med förstagångsregistrering hämtar du användarhandboken för förstagångsanvändare av HealthStream™

FRÅGOR? 

Om du har frågor om fortbildningskurser kan du kontakta kundtjänst.

För support om HealthStream:

Telefon: (800) 521-0574

E-post: customer.service@health-stream.com

Förstagångsanvändare av HealthStream™ kan hämta användarhandboken för förstagångsanvändare av HealthStream™

För Hill-Rom-support:

Telefon: (800) 445-3730

E-post: ContEd@hill-rom.com