https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/8-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Den extra resursbördan för fall på sjukhus: en studie över kostnad för fall.

Morello, et al. | The Medical Journal of Australia. | 2015

En patient ler mot kameran medan en vårdgivare transporterar patienten genom en sjukhuskorridor i en rullstol.

Sammanfattning

Mål: kvantifiering av förlängd sjukhusvistelselängd och kostnader associerade med fall på sjukhus och fallskador på akutsjukhus i Australien. Utformning, miljö och deltagare: en prospektiv kohortstudie på flera platser som genomfördes från år 2011 till år 2013 på kontrollavdelningarna för en fallpreventionsstudie (6-PACK). I studien ingick alla patienter som var inskrivna på tolv akutavdelningar och kirurgiska avdelningar på sex sjukhus i Australien. Data om fall på sjukhus samlades in via granskningar av medicinska journaler, dagliga muntliga rapporter från vårdavdelningschefer samt rapporter om sjukhusincidenter och administrativa databaser. Data om kliniska kostnader kopplades samman för tre av de sex deltagande sjukhusen för beräkning av kostnader på patientnivå.

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Fallprevention

Innehållstyp: Journalartiklar