https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/6-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

The Effect of Patient Migration in Bed on Torso Elevation

Wiggermann N, et al. | Nursing Research | 2015

En patient som sitter upp i en Hillrom Centrella® Smart+ säng.

Höjning av huvudänden av sängen har visat sig minska förekomsten av ventilatorassocierad pneumoni (VAP) hos mekaniskt ventilerade patienter. AACN och ATS rekommenderar en höjning av huvudänden av sängen på minst 30 grader. Författarna bakom den här studien mätte förhållandet mellan höjning av huvudänden av sängen och faktisk patientpositionering för att fastställa hur patientmigration påverkar. Med hjälp av metoder för rörelseinsamling på tio friska deltagare i laboratoriemiljö kunde författarna kvantitativt bestämma detta förhållande med linjär regression. Författarna drar slutsatsen att patientmigration leder till lägre höjning av huvudänden av sängen. De framhåller även att kliniker bör överväga protokoll och utrustning som minimerar patientmigration för att göra det enklare att följa riktlinjerna för rekommenderad höjning av huvudänden av sängen som har tagits fram för att skydda patienter från ventilatorassocierad pneumoni.

Läs mer om våra intensivvårdssängar

191628r3

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Tidig mobilisering

Innehållstyp: Journalartiklar

Relaterade produkter: Progressa® sängsystem

Referens: Wiggerman N, Kotowski S, Davis K, VanGilder C. The Effect of Patient Migration in Bed on Torso Elevation. Nursing Research. 2015; 64(3): 221-5.