https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/1-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Säkerhet vid patientmobilisering och rehabilitering på intensivvårdsavdelningar. Systematisk granskning med metaanalys.

Nydahl P, et al. | Ann Am Thorac Soc. | 2017

En kliniker lägger handen på axeln på en patient som vilar i en säng från Hillrom.

Sammanfattning

Bakgrund:

Tidig mobilisering och rehabilitering av patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA) kan förbättra den fysiska funktionen och minska varaktigheten för delirium, mekanisk ventilation och IVA-vistelselängd. Bristande säkerhet är emellertid en betydande hinder för omfattande implementering.

Läs mer om våra intensivvårdssängar.

Läs mer om våra produkter för patienthantering.

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Tidig mobilisering

Innehållstyp: Journalartiklar