https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/1-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Proning Patients With COVID-19: A Review of Equipment and Methods

Wiggermann N, et al | 2020 

En kliniker lägger handen på axeln på en patient som vilar i en säng från Hillrom.

Patienter inlagda på sjukhus med coronavirussjukdom 2019 (covid-19) diagnostiseras ofta med akut andningssviktsyndrom (ARDS). Placering i bukläge, dvs. att positionen för en patient ändras från ryggläge till att patienten ligger på mage med ansiktet nedåt, har identifierats som en metod som kan öka sannolikheten för överlevnad hos patienter med covid-19. Den här metoden förbättrar syresättningen av blodet och överlevnadschansen för patienter med covid-19, men den används ofta inte på grund av att den är svår att genomföra. I den här studien undersöktes olika metoder för bukläge för patienter med covid-19 på intensivvårdsavdelningar (IVA). 

158101r1

Visa innehåll