https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/5-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Preventing Falls in Hospitalized Patients: State of the Science.

LeLaurin JH, Shorr R | Clinics In Geriatric Medicine

En kliniker ler mot kameran på ett sjukhus medan andra kliniker samlas i bakgrunden.

Sammanfattning

Fallolyckor hos patienter som är inlagda på sjukhus är ett angeläget patientsäkerhetsproblem, men det bevismaterial som visar på effektiviteten med vanliga fallförebyggande åtgärder på sjukhus är begränsat. I den här artikeln går vi igenom vanliga studieutformningar och bevis för olika fallförebyggande åtgärder på sjukhus. Det finns ett behov av mer rigorös forskning om fallprevention i sjukhusmiljö.

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Fallprevention

Innehållstyp: Journalartiklar