https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/8-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Pressure Ulcer Risk in the Incontinent Patient

Lachenbruch C | Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing | 2016

En patient ler mot kameran medan en vårdgivare transporterar patienten genom en sjukhuskorridor i en rullstol.

Den här artikeln är en analys av inkontinens och trycksår från International Pressure Ulcer Prevalence™ -undersökningen. Slutsatsen i den är att inkontinenta patienter hade högre Braden Scale-värden och högre total och sjukhusförvärvad prevalens av trycksår. Inkontinens förknippades med högre risk för alla typer av trycksår, men särskilt fullhudsskada.

Läs mer om Hillroms produktportfölj med supporterande madrasser

192229 rev3

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Hantering av trycksår

Innehållstyp: Journalartiklar

Referens: Lachenbruch C. Pressure Ulcer Risk in the Incontinent Patient. Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing. 2016; 43(3):1-7