https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/15-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Pressure Injury Staging Guide and Braden Risk Assessment

En kliniker tar en patients blodtryck medan patienten ligger i en säng från Hillrom.

Det här verktyget är utformat för att hjälpa vårdpersonal att klassificera trycksår i stadium 1–4, djup vävnadsskada eller som inte möjligt att stadieindela. Det innehåller bilder och beskrivningar som definierats av NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel).  Det innehåller även Braden Scale, ett verktyg som har utformats för att hjälpa vårdpersonal att bedöma en patients risk för att utveckla trycksår.

Läs mer om våra supporterande madrasser och standardmadrasser.

192232r2

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Alla vårdmiljöer

Kliniskt fokus: Hantering av trycksår

Innehållstyp: Utbildningsprogram/-verktyg