https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/14-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Predictors of Superficial and Severe Hospital-Acquired Pressure Injuries: A Cross-Sectional Study Using the International Pressure Ulcer Prevalence™ Survey

Kayser SA, VanGilder CA, Lachenbruch C | International Journal of Nursing Studies | 2019

En kliniker ger en patient som sitter upprätt i en säng från Hillrom stöd bakom ryggen.

Sammanfattning

Bakgrund:

Prevalens av sjukhusförvärvade trycksår har minskat med tiden. Det är dock okänt om denna nedgång är konsekvent för olika stadier av trycksår. Det är också okänt om riskfaktorerna skiljer sig mellan trycksår som är ytliga (stadium 1 och 2) och allvarliga (stadium 3, 4, med djup vävnadsskada och som inte kan stadieindelas).

Mål:

Undersöka förändringar i prevalens av ytliga och allvarliga sjukhusförvärvade trycksår från 2011 till 2016. Utvärdera skillnader mellan riskfaktorer som är förknippade med ytliga kontra allvarliga sjukhusförvärvade trycksår.

Läs mer om produktportfölj med supporterande Hillrom-madrasser

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Hantering av trycksår

Innehållstyp: Journalartiklar