article-detail-page
knowledge
close
language Land

Synscreening för barn: viktiga frågor och svar

mamma och vårdpersonal med barn

Synproblem är vanliga hos barn och 19 miljoner människor över hela världen lever med en synstörning.1 Synstörningar har ofta inga tydliga symptom2 och därför kanske barn inte inser att de ser världen annorlunda än andra.3

Okorrigerade synstörningar kan påverka ett barns kognitiva, emotionella, neurologiska och fysiska utveckling, vilket kan leda till beteendeproblem, ha negativ inverkan på tidig läs- och skrivkunnighet och inlärning och till och med leda till permanent synförlust.4 Synscreening för barn är den första försvarslinjen för tidig upptäckt av potentiella synproblem, då det är mer sannolikt att behandling får effekt.5

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande det här viktiga testet för att ge klarhet kring synscreening för barn.

 

Vad är synscreening?

Synscreening är en metod som används för identifiering av barn som kan ha ett ögontillstånd som kan leda till synförlust.4

Vad är amblyopi?

Amblyopi är den främsta orsaken till synförlust hos barn i USA. 6 Det definieras som nedsatt syn i ett av eller båda ögonen på grund av onormal utveckling av synsystemet.7 Ju tidigare behandling sätts in, desto troligare är det att den lyckas.5 Om det lämnas obehandlat kan barnet bli förlora synen på ögat med amblyopi.8

Varför behöver mitt barn synscreening?

Synscreening kan vara till hjälp för att upptäcka potentiella ögonproblem i tidig ålder när behandling är mest effektiv.4

När bör mitt barn få synscreening?

 American Academy of Pediatrics (AAP) rekommenderar att barn får instrumentbaserad synscreening vid 12 månaders ålder och syntavlebaserad testning när barnet kan läsa en syntavla för synskärpetestning (vanligtvis från cirka 3–5 års ålder).9

Vad är en instrumentbaserad synscreeningenhet?

En instrumentbaserad synscreeningenhet, t.ex. Welch Allyn Spot™-synscreeningenheten, är till hjälp för att enkelt och snabbt detektera syntillstånd som kan orsaka nedsatt syn eller amblyopi.9

Läkare som utför synscreening för ett barn och en förälder på en mottagning med en Spot synscreeningenhet
Skärmvy av en Spot synscreeningenhet med ett barn i bakgrunden
En liten flicka får screening med en Spot synscreeningenhet på en mottagning

Är det enkelt att få en instrumentbaserad synscreening?

En instrumentbaserad synscreeningenhet tar en bild av ögonen för att mäta brytningsfel och okulär feljustering och det kan gå lika snabbt och enkelt som att ta ett foto med en digitalkamera.6, 9

Vilka typer av synstörningar kan upptäckas med en instrumentbaserad synscreeningenhet?

En instrumentbaserad siktundersökning kan vara till hjälp för att upptäcka vanliga tillstånd som kan leda till synförlust, till exempel närsynthet, långsynthet, suddig syn, brytningsfel, feljustering av ögon och olika pupillstorlek.10

Lägger jag inte märke till att något är fel med mitt barns syn?

Barn kanske inte inser att de ser världen annorlunda än andra och synstörningar har ofta inga tydliga symptom.3

Vad är skillnaden mellan en synscreening och en heltäckande ögonundersökning?

En synscreening kan vara till hjälp för att upptäcka synproblem, men en heltäckande undersökning av ögonen när de är dilaterade som utförs av en ögonläkare (eller optiker) är nödvändig för diagnos.

Måste mitt barns pupiller vara dilaterade för synscreening?

Nej, dilaterande droppar behövs inte för synscreening.11

Vad händer om problem upptäcks vid synscreeningen av mitt barn?

Ditt barn remitteras till en ögonläkare för vidare undersökning. Det är av största vikt att föräldrar följer denna rekommendation, eftersom endast ögonläkare formellt kan diagnostisera och behandla synstörningar.

Behöver mitt barn en heltäckande ögonundersökning även om inga problem upptäcks vid synscreeningen?

Ja, regelbundna heltäckande ögonundersökningar är avgörande för bedömning av allmän ögonhälsa. Under undersökningen utförs olika tester för att bedöma synskärpa, djupuppfattning, ögonjustering och ögonrörelser.12 Ögondroppar används för att dilatera pupillen, vilket möjliggör en noggrannare undersökning av ögat.

Var kan mitt barn få en synundersökning?

Barnläkare och husläkare utför ofta synundersökningar vid hälsokontroller för barn. Dessutom kan synundersökningar utföras på skolor av skolsjuksköterskor eller på evenemang som anordnas lokalt av utbildade lekmän.

Är du intresserad av att rädda synen hos barn?

Kontakta oss om du vill veta mer.

Referenser

1. Children’s Eye Foundation. https://www.childrenseyefoundation.org/. Tillgängligt 2 januari 2019.

2. Children’s Eye Foundation. A Practical Guide for Primary Care Physicians: Instrument-Based Vision Screening.

3. Prevent Blindness Wisconsin. Children’s Vision Screening. https://wisconsin.preventblindness.org/vision-services-and-programs-children-wisconsin. Tillgängligt 2 januari 2019.Eyes On Learning. Frequently Asked Questions. http://www.eyesonlearning.org/resources/faq/. Tillgängligt 22 januari 2019.

5. Prevent Blindness Wisconsin. Understanding Vision Screenings and Eye Examinations. https://wisconsin.preventblindness.org/understanding-vision-screenings-and-eye-examinations. Tillgängligt 3 januari 2019.

6. Children’s Eye Foundation. https://www.childrenseyefoundation.org/see/. Tillgängligt 2 januari 2019.

7. Children’s Eye Foundation. You Can Stop Preventable Vision Loss. Tillgängligt 22 januari 2019.

8. Prevent Blindness Wisconsin. Vår vision för barns syn: en nationell uppmaning till handling för främjande av barns syn- och ögonhälsa. https://wisconsin.preventblindness.org/sites/default/files/national/documents/OurVisionforChildren_2010_0.pdf. Tillgängligt 2 januari 2019.

9. American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Pediatric Vision Screening: Guidelines for Effective and Efficient Vision Screening in Children.

10. Welch Allyn. Spot-synscreeningenhet. https://www.welchallyn.com/en/products/categories/physical-exam/eye-exam/vision-screeners/spot-vision-screener.html. Tillgängligt 3 januari 2019.

12. Children’s Eye Foundation. Läs mer idag. https://www.childrenseyefoundation.org/see-more-today/. Tillgängligt 22 januari 2019.

13. Centers for Disease Control and Prevention. Keep an Eye on Your Vision Health. https://www.cdc.gov/features/healthyvision/index.html. Tillgängligt 3 januari 2019.