https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/3-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Nurses' Presenteeism and Its Effects on Self-Reported Quality of Care and Costs

Letvak SA1, Ruhm CJ, Gupta SN. | The American Journal of Nursing | 2012

Vårdpersonal diskuterar i en sjukhuskorridor.

Sammanfattning

Även om forskning har gjorts om hur bemanningsnivåerna för sjuksköterskor påverkar resultat har få utredningar gjorts av sambandet mellan sjuksköterskors hälsorelaterade produktivitet och vårdkvalitet. Två huvudsakliga orsaker till sjuknärvaro (med minskad arbetsproduktivitet som ett resultat av hälsoproblem) är muskuloskeletal smärta och problem med psykisk hälsa, särskilt depression. Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning muskuloskeletal smärta eller depression (eller båda) hos legitimerade sjuksköterskor påverkar deras arbetsproduktivitet och självrapporterade vårdkvalitet, och relaterade kostnader togs i beaktande.

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Säker patienthantering och mobilisering

Innehållstyp: Journalartiklar