https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/8-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Integrating a Standardized Mobility Program and Safe Patient Handling

Dickinson, S. et al. | Critical Care Nursing Quarterly | 2018

En patient ler mot kameran medan en vårdgivare transporterar patienten genom en sjukhuskorridor i en rullstol.

Sammanfattning

Tidig rutinmässig mobilisering av allvarligt sjuka patienter är säker och minskar sjukhusvistelsetiden, förkortar varaktigheten för mekanisk ventilation och förbättrar muskelstyrka och funktionell självständighet. Vid University of Michigan har vi vänt utvecklingen genom att skapa en strukturerad process för att få våra patienter att röra sig samtidigt som vi håller dem och vår personal säkra genom att använda ett standardiserat mobiliseringsprotokoll som omfattar komponenterna för säker patienthantering. Vårt protokoll är enkelt och kan enkelt anpassas till alla patientgrupper bara genom att några av inklusions- och exklusionskriterierna ändras. Protokollet omfattar riktlinjer för preliminär bedömning av säker patienthantering och mobilisering , mobiliseringsstandarder , utrustningsriktlinjer och dokumentationsverktyg. Aktiviteterna bygger på bevis och är väl genomtänkta för att förhindra komplikationer, främja mobilisering och förhindra patient- och personalskador. I den här artikeln beskrivs hur en tertiärvårdinrättning införlivade ett initiativ för säker patienthantering i ett befintligt mobiliseringsprogram och införde det i hela vårdsystemet för att hålla alla patienter och personal säkra.

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Säker patienthantering och mobilisering

Innehållstyp: Journalartiklar