https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/6-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

In-Hospital Sequelae of Injurious Falls in 24 Medical/Surgical Units in Four Hospitals in the United States.

Hill AM, Jacques A, Chandler AM, Richey PA, Mion LC, Shorr RI. | Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations | 2018

En patient som sitter upp i en Hillrom Centrella® Smart+ säng.

Sammanfattning

BAKGRUND:

Upp till 50 % av patientfallolyckor på sjukhus leder till skador. Den här studien utfördes för att ta reda på om det föreligger ett samband mellan fallskador och längre sjukhusvistelse, utskrivning till en annan plats än hemmet och sjukhusmortalitet.

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Fallprevention

Innehållstyp: Journalartiklar