article-detail-page
knowledge
close
language Land

Healthcare Cybersecurity Statistics [Infographic]

Teknologi inom sjukvården växer exponentiellt allt eftersom allt fler som arbetar i vården förstår värdet av att vara uppkopplad. Men med den här utvecklingen får cyberbrottslingar nya möjligheter. 2017 inträffade totalt 477 överträdelser inom sjukvården som påverkade cirka 5,6 miljoner patientjournaler.1

Sjukvårdsbranschen allokerar i genomsnitt mindre än 6 % av sin totala budget till cybersäkerhet.2 Därför spelar cybersäkerhetsutbildning en viktig roll för att skydda sjukvårdsorganisationer från dataintrång.

Vad är cybersäkerhet?

Cybersäkerhet definieras som de olika tekniker som används för att skydda informationssystem mot obehöriga användare och skadliga attacker. Cybersäkerhet inom sjukvården är viktigt eftersom känslig patientinformation kan lagras på datorer och andra medicinska enheter.

Vilka risker innebär det?

Medicinska journaler kan vara allt-i-ett-butiker för cyberbrottslingar eftersom de innehåller patientinformation som inte kan tas bort eller enkelt ändras, vilket gör dem till värdefulla mål. Exempelvis kan patientjournaler säljas för så mycket som 363 dollar på den svarta marknaden, vilket är mer än någon annan typ av information från andra branscher.3 Exempel på typer av patientinformation som är värdefull för cyberbrottslingar:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Biometriska data
 • Diagnostiska bilder

Hur komprometteras patientinformation?

Cyberbrottslingar använder en mängd olika metoder för att samla in patientdata. Det är därför viktigt att vårdpersonal kan identifiera och rapportera hot som riktas mot en organisation. Här är en lista över vanliga metoder som används av cyberbrottslingar för att erhålla patientinformation:

 • Kasseringsfel
 • Missbruk av behörighet
 • Stöld
 • Hackning
 • Felaktig hantering av data
 • Utpressningstrojaner

Påverkan av dataintrång

För närvarande kostar dataintrång sjukvårdsbranschen i USA cirka 6,2 miljarder dollar per år.5 Utöver den ekonomiska påverkan som ett dataintrång har på en organisation kan det även få en mängd andra negativa effekter, till exempel:: 5

 • Böter på grund av brott mot HIPAA och andra kostnader
 • Avbrott i verksamheten
 • Hot mot patientsäkerheten
 • Komprometterad journalsystemsäkerhet
 • Minskat förtroende hos kunderna
 • Förlust av kunder
 • Skadat anseende

Vad kan ni göra?

Det är viktigt för sjukvårdsorganisationer att de implementerar säkerhetsåtgärder för att skydda både maskinvara och programvara från cyberbrottslingar. Nedan följer några viktiga riktlinjer för cybersäkerhet som skyddar patienterna och organisationen:6, 7, 8

 • Skydda uppkopplade medicintekniska produkter via åtkomstkontroller (fråga IT-avdelningen hur det hanteras på sjukhuset idag)
 • Skapa starka lösenord med en kombination av bokstäver, siffror och symboler
 • Ge åtkomst till patientinformation endast via säkra program och webbportaler
 • Logga ut från enheter och lås datorer när de inte används
 • Säkerhetskopiera data om informationen har komprometterats
 • Delta i utbildning om cybersäkerhet för att öka möjligheterna till upptäckt av och respons på hot

Cybersäkerhet är en växande del av patientsäkerheten och det börjar med er. Läs mer om vår användbara infografik som visar viktig statistik om cybersäkerhet inom sjukvården.

Cybersäkerhetinfografik med rubriken ”Don't Take the Bait” – nappa inte på betet

Referenser

1. Healthcare Informatics. 2017 Breach Report: 477 Breaches, 5.6M Patient Records Affected. https://www.healthcare-informatics.com/news-item/cybersecurity/2017-breach-report-477-breaches-56m-patient-records-affected. Tillgängligt 9 oktober 2018.

2. CyberPolicy. 4 Healthcare Cybersecurity Stats That'll Raise Your Blood Pressure. https://cyberpolicy.com/cybersecurity-education/4-healthcare-cybersecurity-stats-thatll-raise-your-blood-pressure. Tillgängligt 9 oktober 2018.

3. Arora, Saloni. Hackers Selling Healthcare Data in the Black Market. https://www.linkedin.com/pulse/hackers-selling-healthcare-data-black-market-saloni-arora-. Tillgängligt 1 november 2018.

4. HIPAA Journal. Healthcare Data Breach Statistics. https://www.hipaajournal.com/healthcare-data-breach-statistics/. Tillgängligt 27 november 2018.

5. Ponemon Institute Research Report: Sixth Annual Benchmark Study on Privacy & Security of Healthcare Data. Tillgängligt maj 2016.

6. Medical Economics. 10 Ways to Improve Patient Data Security. http://www.medicaleconomics.com/medical-economics-blog/10-ways-improve-patient-data-security. Tillgängligt 1 november 2018.

7. Heimdal Security. 13 Warning Signs that Your Computer is Malware-Infected [Updated 2018]. https://heimdalsecurity.com/blog/warning-signs-operating-system-infected-malware/. Tillgängligt 1 november 2018.

8. American Medical Association. Kontrollista för datorer på vårdmottagningar. https://www.ama-assn.org/sites/default/files/media-browser/public/government/advocacy/computer-security-checklist.pdf. Tillgängligt 1 november 2018.