https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/7-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Impact of Patient Safety Culture on Missed Nursing Care and Adverse Patient Events.

Hessels AJ, Paliwal M, Weaver SH, Siddiqui D, Wurmser TA. | Journal of Nursing Care Quality.

En kliniker och en patient lägger händerna på varandras händer.

Sammanfattning

BAKGRUND:

En stark patientsäkerhetskultur kan ha ett samband med goda patientresultat på sjukhus. Den mekanism som förklarar detta förhållande är inte tillräckligt utforskad. Bristande vård kan vara en viktig länk.

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Fallprevention

Innehållstyp: Journalartiklar