https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/17-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

ICU Early Physical Rehabilitation Programs: Financial Modeling of Cost Savings

Lord RK, et al. | Critical Care Medicine | 2013

Två kliniker som håller i en patient för att ge stöd medan patienten sitter upp i en sjukhussäng.

I den här artikeln beskrivs ett ramverk för ekonomiska argument för implementering av ett protokoll för tidig mobilisering på IVA. Tidigare publicerade kostnadsdata med uppmätta minskningar av IVA- och sjukhusvistelselängd används för att ge ekonomiska argument. Johns Hopkins gjorde en nettokostnadsbesparing på 817 836 dollar på sin investering i protokoll och teknik för tidig rörlighet.

192218r1

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Tidig mobilisering

Innehållstyp: Journalartiklar

 

Referens: Lord RK, Mayhew CR, Korupolu R, Mantheiy EC, et al. ICU Early Physical Rehabilitation Programs: Financial Modeling of Cost Savings. Critical Care Medicine. 2013; 41(3):717-724