https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/1-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Fallprevention och badrumssäkerhet på avdelningar för epilepsimonitorering

Spritzer SD, et al. | Epilepsy & Behaviour | 2015

En kliniker lägger handen på axeln på en patient som vilar i en säng från Hillrom.

Fallolyckor är en av de vanligaste negativa händelserna på avdelningar för epilepsimonitorering men lite är känt om hur effektiva specifika åtgärder är på grund av variationer i protokoll och procedurer mellan institutioner. Mayo Clinic i Arizona har under 12 år initierat flera olika åtgärder för att minska fallolyckor och förbättra säkerheten för patienter och vårdpersonal, vilket har lett till en tendens till minskande fallfrekvens. Inga specifika åtgärder kunde dock identifieras som att de hade stor inverkan på fallfrekvensen tills MasterVest™ taklyftsystem började användas för alla patienter på avdelningar för epilepsimonitorering när de inte var sängliggande. Under 15 månader efter att taklyftsystemet började användas inträffade inga fallolyckor, vilket innebär att förväntade 2,13 fall per år förhindrades.

Läs mer om våra Likoprodukter för säker patienthantering

Läs mer om MasterVest™ som lyfthjälpmedel

192224r2

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Fallprevention

Innehållstyp: Journalartiklar

Relaterade produkter: MasterVest™

Referens: Spritzer SD, Riordan KC, Berry J, Corbett BM, Gerke JK, Crepeau AZ, Drazkowski JF, Sirven JI, Noe KH. Fall prevention and bathroom safety in the epilepsy monitoring unit. Epilepsy & Behavior. 2015; 48: 75-78.