https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/2-Accelerate-patient-recovery-banner-7-2-1?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Effects of Bed Height On the Biomechanics of Hospital Bed Entry and Egress

Merryweather AS, et al. | Journal of WORK | 2015

En kliniker stöder en patient som försöker sätta sig upp.

En stor procentandel av fallolyckor på sjukhus sker i närheten av sängen, men lite är känt om sambandet mellan sänghöjd och fallrisk. I den här studien jämfördes ledvridmoment och -vinklar när patienter lade sig i och steg upp ur sängen vid två höjder. Tolv äldre vuxna (> 55 år) med olika åkommor valdes ut. De hade även olika begränsningar vad gäller styrka och rörlighet. Resultaten visar att vid låg bäddhöjd (38 cm) var höftvridmomentet när patienter lade sig i sängen betydligt högre, och att böjvinklarna för höft, knä och fotled var betydligt mindre. Hela 50 % av deltagarna kunde inte ta sig upp från den låga sängen utan hjälp. Författarna drar slutsatsen att låg sänghöjd, som har utformats för äldre med en hög fallrisk, utgör en säkerhetsrisk för den patientgruppen.

Läs mer om våra produkter för patienthantering

192224r3

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Akutvård

Kliniskt fokus: Fallprevention

Innehållstyp: Journalartiklar

Referens: Merryweather AS, Morse JM, Doig AK, Godfrey NW, Gervais P, Bloswick DS. Effects of bed height on the biomechanics of hospital bed entry and egress. Journal of WORK. 2015: 1-7.