https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/CFCM%20hero%20image-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Hur kontaktfri kontinuerlig monitorering kan understödja behandling mot covid-19

vårdpersonal ändrar inställningar för en säng från Hillrom

Med hjälp av kontaktfri, kontinuerlig monitorering av covid-19-patienter identifierar sjuksköterskor vid Covenant Healthcare i Michigan tidiga tecken på försämring hos patienten via varningar om onormal hjärtfrekvens och andningsfrekvens.

Avkänningstekniken har varit avgörande för att sjuksköterskorna ska kunna ”hålla ögonen” på patienten även när covid-19-protokollen kräver att patientdörrar är stängda och ronder hålls på ett minimum för att förhindra spridning av viruset.

Fallstudie vid Covenant HealthCare

Fyll i formuläret för att hämta fallstudien.