article-detail-page
knowledge
close
language Land

Clinician’s Guide to Healthcare Cybersecurity [eBook]

Idag är sjukvården en digitalt driven bransch. Behovet av uppkoppling i vårdmiljöer ökar exponentiellt och det finns inga tecken på att det kommer att minska. Business Insider förutspår att antalet uppkopplade medicinska produkter kommer att öka från cirka 95 miljoner år 2015 till 646 miljoner år 2020.1

Moderniseringen av lagring av patientjournaler och patientdataflöden innebär ett nytt landskap vad gäller hot.2 Under det senaste året rapporterades 477 överträdelser inom sjukvården, vilket påverkade cirka 5,6 miljoner patientjournaler.3

Med tanke på att mindre än 6 % av den totala budgeten används för cybersäkerhet4 är det viktigt att vårdpersonal är väl förtrogna med hur de identifierar hot och har grundläggande säkerhetskunskap för att skydda organisationen och patientinformationen.

Läs e-boken nedan, handboken för vårdpersonal om cybersäkerhet, för att ta reda på mer om cybersäkerhet inom sjukvården och hur ni kan skydda patienterna och organisationen från att drabbas av dataintrång.

Innehåll i e-boken:

  • Vilka är aktörerna bakom hoten?
  • Vilka metoder används för att samla in patientinformation?
  • Hur du skyddar maskin- och programvara
omslag till broschyren med titeln ”The Clinician's Guide to Healthcare Cybersecurity” – handbok för vårdpersonal om cybersäkerhet inom sjukvården

Referenser

1. Business Insider. Internet of Things in healthcare: Information technology in health. https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-healthcare-2016-8. Tillgängligt 12 november 2018.

2. Verizon. Protected Health Information Data Breach Report. http://www.verizonenterprise.com/resources/protected_health_information_data_breach_report_en_xg.pdf. Tillgängligt 1 november 2018.

3. Healthcare Informatics. 2017 Breach Report: 477 Breaches, 5.6M Patient Records Affected. https://www.healthcare-informatics.com/news-item/cybersecurity/2017-breach-report-477-breaches-56m-patient-records-affected. Tillgängligt 9 oktober 2018.

4. CyberPolicy. 4 Healthcare Cybersecurity Stats That'll Raise Your Blood Pressure. https://cyberpolicy.com/cybersecurity-education/4-healthcare-cybersecurity-stats-thatll-raise-your-blood-pressure. Tillgängligt 9 oktober 2018.