https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/20-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land

Identifying the Right Surface for the Right Patient at the Right Time - Generation and Content Validation of an Algorithm for Support Surface Selection

McNichol L., et al. | Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing | 2015

En kliniker lyssnar på en patients hjärta medan patienten sitter upprätt i en säng från Hillrom.

En konsensuskonferens hölls för att fylla tomrummet i klinisk litteratur vad gäller lämplig madrassteknologi för att förebygga eller behandla trycksår.  Trots att litteraturen är tydlig med att teknologi kan vara till hjälp finns det ännu ingen specifik vägledning för vilka madrasser som är lämpliga för rätt patient vid rätt tidpunkt.  Den här artikeln lägger grunden för hur expertkonsensuspanelen undersökte och överlade för att skapa en algoritm för val av supporterande madrasser.  Den beskriver den första kända konsensusbaserade algoritmen för förebyggande och behandling av trycksår i pressen.

Läs mer om våra supporterande madrasser och standardmadrasser.

192230r1

 

Visa innehåll

 

Vårdmiljöer: Alla vårdmiljöer

Kliniskt fokus: Hantering av trycksår

Innehållstyp: Journalartiklar

Referens: McNichol L, Watts C, Machey D, Beitz J, et al. Identifying the Right Surface for the Right Patient at the Right Time: Generation and Content Validation of an Algorithm for Support Surface Selections. Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing. 2015; 42(1):19-37.