https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/Med-Surg_0873-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
close
language Land
WEBINAR

WEBINAR

Registrera andningsdata för att upptäcka försämring av patienttillstånd tidigare: diskutera metoder och teknik

En sjuksköterska justerar näskanylen på en äldre manlig patient för kontinuerlig andningsmonitorering

Förändringar i andningsfrekvens är avgörande för att hjälpa er att skilja på stabila patienter och patienter som riskerar att försämras.

Inom dagens allmänvård är det viktigare än någonsin att upptäcka försämringar hos patienten. I det här webbseminariet diskuterar vi metoder och teknik för bedömning av andningsfrekvens i varierande akuta situationer – från enkel spot check kontroll till kontinuerlig monitorering med centraliserad fjärrvisning.

Målet med det här webbseminariet är att presentera några viktiga koncept för att registrera andningsfrekvens, särskilt inom allmänvården.
  • Var medveten om att andningsfrekvens är den främsta indikatorn på försämring hos patienten.
  • Förstå skillnaderna mellan två typer av andningsmonitoreringsteknik: etCO2 och RRp och få information om fördelarna med dem.
  • Lär dig när och hur det är mest lämpligt att använda vilken teknologi för att upptäcka försämring hos patienter.