https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/GettyImages-941286214-seo?$recentlyViewedProducts$
base-form-page
about-us
close
language Land
En kvinna med kort grått hår ler tryggt in i kameran

Leverantörsinformation och -ansvar

Läs mer om våra policyer, procedurer och krav för leveranshantering.

Varje dag förbättrar vi resultaten för patienter och vårdgivare.

Om du vill hjälpa till med det har du kommit till rätt ställe.

På Hillrom förlitar vi oss på leverantörer som er för att tillhandahålla de varor och tjänster som vi behöver för att leverera kvalitetsprodukter och -lösningar till våra kunder över hela världen. Vi strävar efter att upprätthålla en varierad leverantörsbas och vi välkomnar alla potentiella leverantörer som kan tillhandahålla innovativa mervärdesprodukter och -tjänster med fokus på kvalitet och konkurrenskraft.

Om det låter som ert företag skickar du ett e-postmeddelande till supplierquestions@hillrom.com. Vi ser fram emot att diskutera hur vi tillsammans kan stöda de viktigaste aspekterna av sjukvård över hela världen.

David Di Pietro
Vice President, Global Sourcing & Supplier Management (GSSM)

Betalningsvillkor

Våra globala betalningsvillkor är 3 % 30/90 dagar netto, såvida det inte är förbjudet enligt lokal lagstiftning. I inköpsordern finns mer information om betalning.

Villkor

Tjänster

Villkoren nedan gäller när Hillrom anlitar en leverantör för tillhandahållande av tjänster. Alla leverantörer som tillhandahåller tjänster till Hillrom måste uppfylla dessa villkor. Om ni inte har något lösenord kontaktar ni en Hillrom-upphandlingsrepresentant eller kontaktpersonen på inköpsordern.

Visa tjänstvillkor

Material/produkter

Villkoren nedan gäller för alla köp av Hillrom-produkter. Alla leverantörer som säljer produkter till Hillrom måste uppfylla dessa villkor. Om ni inte har något lösenord kontaktar ni en Hillrom-upphandlingsrepresentant eller kontaktpersonen på inköpsordern.

Visa material-/produktvillkor

Fakturakrav

Vi värdesätter vårt partnerskap och vi vill betala er i tid. För att göra detta möjligt måste era fakturor och kreditfakturor uppfylla alla de lagstadgade och skattemässiga krav och krav från Hillrom som gäller för det aktuella landet eller marknaden. 

Allmänna krav
 • Hela vårt inköpsordernummer måste finnas angivet på fakturan (t.ex. XXXXXXX-O3-00403) 
 • Fakturan ska vara i PDF-format, bifogad i ett e-postmeddelande
 • Vi rekommenderar att ni skapar en faktura för varje inköpsorder
 • Om ni väljer att skicka era fakturor elektroniskt är det inte nödvändigt att skapa pappersfakturor (om det är tillåtet med endast elektronisk fakturering enligt landets lagstadgade krav) 
 • Fraktleverantörer ska kombinera fakturor och tillhörande tulldokument i en PDF-fil
 • Om er inköpsorder skickades till er via Ariba-nätverket måste ni skicka fakturan till Hillrom via Ariba-nätverket och inte via e-post.
Lands- och marknadskrav

Om du vill få information om lands- och marknadskrav kan du hämta dem här.

Hämta nu

Vi returnerar alla fakturor och kreditfakturor som inte uppfyller alla lagstadgade och skattemässiga krav och krav från Hillrom (inklusive Hillrom-enhetens namn, adress, inköpsordernummer och skatte-ID i sin helhet, enligt vad som anges i checklistan). 

Ni blir ombedda att skicka in er faktura eller kreditfaktura igen när den uppfyller dessa krav. 

Hillrom förbehåller sig rätten att ange att betalningsvillkoren börjar gälla först när vi har mottagit en faktura eller kreditfaktura som uppfyller kraven.

ERS (Evaluated Receipt Settlement)

Hillroms Welch Allyn-enhet har implementerat ERS (Evaluated Receipt Settlement). Du kan hämta mer information nedan.

Hämta här

Hillroms globala uppförandekod för tredje part

På Hillrom är efterlevnad mer än att följa reglerna. Det är grunden för varje aspekt av vår affärsverksamhet. Därför kräver vi att våra affärspartner åtar sig att följa de högsta standarderna för etik, integritet och efterlevnad. I vår globala uppförandekod för tredje part beskrivs exakt vad det innebär.

Läs den globala uppförandekoden för tredje part

Policyförklaring för EEO och AAP

Hill-Rom Holdings, Inc. är en federal entreprenör som lyder under Executive Order 11246, Vietnam era Veterans' Readjustment Assistance Act från 1974, enligt ändring, avsnitt 503 i Rehabilitation Act från 1973, med tillägg och alla implementeringsregler för dem. Som en del av att följa dessa lagar och förordningar måste vi informera våra leverantörer om vår policy för lika anställningsvillkor och positiv särbehandling, och begära att alla leverantörer vidtar lämpliga åtgärder vad gäller sådana insatser.

Läs mer

Handelsefterlevnad

Vi prioriterar efterlevnad av lagar som reglerar export, import och säkerhet i leveranskedjan. Vi ansvarar för lämplig granskning samt för avtalsmässiga och säkerhetsmässiga krav som ombud, distributörer, leverantörer och andra parter som gör affärer med oss måste uppfylla. Utöver att uppfylla Hillroms krav förväntar vi oss även att ombud, distributörer, leverantörer och andra parter som gör affärer med eller representerar Hillrom gör det i enlighet med ordalydelse och andemening i alla tillämpliga lagar som reglerar export, import och säkerhet i leveranskedjan.

Krav för inkommande leveranser

Följande instruktioner gäller för ALLT material som skickas till olika Hillrom-enheter.

Welch Allyn – handbok för dirigering av inkommande leveranser för Allen Medical

Aviseringar från leverantörer om ändringar (SNC)

Vi förväntar oss att alla våra leverantörer meddelar oss innan de gör några ändringar som kan påverka form, passform, funktion, tillförlitlighet, användbarhet, prestanda, regelefterlevnad, säkerhet eller utbytbarhet enligt definierade krav, produktkvalitet eller regleringar. Dessa omfattar, men är inte begränsade till, ändringar av komponenter eller komponentkällor, ändringar av tillverkningsprocesser, utrustning eller plats eller ändringar som underleverantörer implementerar. 

Vi förväntar oss att våra leverantörer åtminstone ska göra följande:

 • Säkerställa att endast kvalificerad personal utför ändringar
 • Utvärdera alla ändringar med avseende på produkt- eller processrisker, inklusive effektivitet och säkerhet 
 • Se till att aktiviteter för ändringskontroll är väl planerade och dokumenterade för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven
 • Dokumentera och kommunicera ändringar på ett korrekt sätt till Hillrom, skriftligen, minst nittio (90) dagar innan de implementeras
  • Ändringsmeddelandet måste åtminstone innehålla produktens artikelnummer, föreslaget implementeringsdatum, ändringsorsak, specifik information om ändringen och bevis på att komponentkvaliteten inte påverkas negativt
 • Skicka eventuella ändringar till oss i förväg på snc@hillrom.com. Försändelsen måste innehålla den nödvändiga ändringsdokumentationen som visar på godkännande och efterlevnad av ändringen.

Vi anser att mångfald bland leverantörer stärker vår hantering av leveranskedjan och förbättrar den ekonomiska tillväxten för alla samhällen. Vårt program för mångfald och hållbarhet för leverantörer återspeglar vår organisations kultur och de samhällen där vi bor och arbetar.

Vad innebär det att stå för mångfald?

På Hillrom anser vi att förstärkning av minoritetsgemenskapen bidrar till den övergripande ekonomiska tillväxten och expansionen i våra samhällen. Därför är det vår policy att ge företag som ägs av personer från minoritetsgrupper eller kvinnor lika möjlighet att konkurrera med alla andra leverantörer på marknaden.

På Hillrom söker vi ständigt efter kvalificerade leverantörer som representerar Small Business Enterprise (SBE), Veteran (VET), Small Disadvantaged and Small Service Disabled Veteran, Minority-Owned Enterprise (MBE), homosexuella och bisexuella personer, trans- och queerpersoner (LGBTQ+), Women-Owned Enterprise (WBE) och Historically Underutilized Business Zones (HUBZone) som tillhandahåller kvalitetsprodukter och -tjänster till konkurrenskraftiga priser. 

Leverantörsgranskningsprocess

Hillroms leverantörsdatabas används som ett referenssystem av vårt team för global upphandlings- och leverantörshantering för att identifiera potentiella leverantörer som står för mångfald.   

Vårt team för leverantörsutveckling granskar alla leverantörer inom olika områden för validering av leverantörsmångfald, inklusive:

 • Mångfaldsutgifter
 • Indikatorer på finansiell status
 • Driftsmässiga produktprestanda och tjänstkapacitet
 • Kontroll av mångfalds- eller småföretagsstatus (om tillämpligt)

Om du vill ansöka om att bli registrerad leverantör som står för mångfald i Hillrom leverantörsdatabas skickar du ett e-postmeddelande till oss på Supplierdiversity@hillrom.com.

Vi arbetar kontinuerligt för att upprätthålla vår ledande position inom miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet (EHS). Hillrom arbetar kontinuerligt med att värna säkerhet och välmåga för våra anställda, miljön och de samhällen där vi är verksamma.

Vi är stolta över att samarbeta med våra leverantörer, entreprenörer och affärspartner för att uppnå ömsesidigt fördelaktiga resultat inom miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet.

EHS-överensstämmelse

På Hillrom förväntar vi oss att alla våra leverantörer följer lokala myndighetsförordningar gällande arbetsmiljö, säkerhet och miljöskydd. Leverantörer måste kunna visa att de följer EHS-lagar och förordningar och har ett system för miljö-, hälso- och säkerhetshantering för att säkerställa kontinuerliga förbättringar.  

Vi förväntar oss att alla våra leverantörer upprätthåller ett mätvärde på mindre än 1,0 för OSHA (Occupational Safety and Health Administration), baserat på USA:s riktlinjer för registerhållning. Dessutom måste leverantörer informera Hillrom om eventuell delgivning om bristande efterlevnad, delgivning om överträdelse eller andra brott mot miljölagar. 

Alla komponenter som levereras till Hillrom måste uppfylla kraven i REACH och RoHS. Om de inte gör det måste leverantören lämna ut denna information till Hillroms upphandlingsteam. Dokumentation om efterlevnadsstatus för alla komponenter måste finnas tillgänglig för granskning när som helst för alla levererade produkter.   

Hållbarhet

Vi förväntar oss att alla våra leverantörer implementerar ett ledningssystem för att minska sin miljöpåverkan. Det ska omfatta planer för att minska företagets användning av naturresurser. Prioriterad status kan ges till leverantörer som kan visa årliga resultatförbättringar inom områden som elektrisk användning, vattenanvändning, avfallsminskning osv.