Enkel

Få snabb åtkomst till data av diagnostisk kvalitet med ett intuitivt vänster-till-höger-arbetsflöde som ger smidig vägledning genom stresstester, med alla inställningar bara ett klick bort. Systemets fullständiga visning av kliniska data med patientinformation på en samlad plats med en 24-tumsskärm. Med fullständig visning i realtid kan du dessutom se historiska EKG-data under en undersökning.

Säker

Skydda patientinformation och ditt nätverk, med datakryptering och avancerade säkerhetsfunktioner.

Uppkopplad

Med flexibla integrationsalternativ kan undersökningsdata skickas till praktiskt taget alla typer av journalsystem, EKG-hanteringssystem och PACS-system för att förbättra datanoggrannheten och spara tid med manuell dokumentation.

Gör det komplexa enkelt

Welch Allyn® XScribe®-systemet för hjärtstresstestning tar beprövad klinisk excellens till det främsta ledet inom diagnostisk hjärtstresstestning. Upplev enkelheten med vårt intuitiva användargränssnitt och en av de främsta algoritmerna för snabb tillgång till diagnostisk information och exceptionell noggrannhet vid ST-segmentövervakning i realtid, arytmidetektering och tolkning av vilo-EKG.

Wireless Acquisition Module

Advanced Security

24" Touchscreen

Real-Time Full Disclosure

Trigger Module Output

Bi-Directional Communication

Få en upplevelse utan sladdar – och mindre risk för snubbelolyckor

Med den trådlösa bildtagningsmodulen (WAM)

Genom att använda den trådlösa bildtagningsmodulen kan patienten kopplas bort från enheten och du undviker risken att någon snubblar över kablar. När tiden är av största vikt kan du snabbt gå från löpband till säng för ekokardiogram och andra tidskänsliga bildundersökningar utan att behöva koppla bort patienten.

En patient bär den trådlösa bildtagningsmodulen (WAM) för EKG-undersökningar utan kablar.

92 % av användarna sa att programvarans användargränssnitt gjorde det enkelt att mata in patientinformation och starta en undersökning.*

””
Källtillförlitlighetsfiltret i Q-Stress-systemet filtrerar brus och artefakter under en undersökning.

Få en tydlig bild

Med källtillförlitlighetsfilter (SCF, Source Consistency Filter)

Vårt patenterade källtillförlitlighetsfilter (SCF) är en exklusiv funktion på alla XScribe-enheter för hjärtstresstestning som ger brusreducering utan den signalförsämring som är vanlig med andra filtreringsmetoder. Den här standardfunktionen skiljer mellan brus och den faktiska signalen i alla 12 avledningar så att du får en tydligare bild av EKG-data. Filtreringen minskar lågfrekvent och högfrekvent brus, muskeltremorbrus och baslinjeartefakter samtidigt som vågformer med diagnostisk kvalitet bevaras.

3 av 4 användare säger att SCF gav en lättläst EKG-kurva.*

””

Upplev ett enkelt arbetsflöde och tydlig visning av data

Med vår heltäckande visning av kliniska data kan du se patientinformation på en plats med en 24 tums pekskärm eller en icke-pekskärm. Ett intuitivt vänster-till-höger-arbetsflöde leder er genom stresstester med alla inställningar bara ett klick bort.

Automated or Manual BP

All Data on One Screen

Left-to-Right Workflow

Click It to Change It

Real-Time Full Disclosure

ST-Segment Monitoring

89 % av användarna säger att 24-tumsskärmen visade all nödvändig information som de behövde under en undersökning.*

””

Ha kontroll över alla situationer

Med fullständig visning i realtid finns flexibiliteten att markera flera händelsetyper för vidare granskning.

I en vy för en avledning kan du markera händelser och isolera dem för vidare bedömning. Genom att markera händelser i realtid kan du bläddra genom viktiga delar av ett stresstest när som helst under eller efter en undersökning för att få en mer omfattande bild av patientens stresstestdata.

De detaljerade rapporter som du behöver, nära till hands

En läkare skickar en stresstestrapport från Q-Stress-systemet till patientens journal i journalsystemet.

Anslut till i stort sett alla typer av journalsystem

Använd vanliga kommunikationsprotokoll för att spara tid – och papper – för stresstestresultaten.

XScribe-programvara kan installeras på en server och anslutas till flera enhetsarbetsstationer i nätverket för att schemalägga undersökningar, granska undersökningar med fullständig visning, ange slutsatser och elektroniskt signera resultat. Dubbelriktad kommunikation med DICOM®, HL7®, XML eller PDF finns tillgänglig för att hjälpa dig att minska antalet fel och samtidigt tillhandahålla ett elektriskt, redigerbart testformat för teamet. Eftersom XScribe-systemet kan anslutas till i stort sett alla typer av journalsystem, EKG-hanteringssystem och PACS-system kan sjukhuset dra nytta av ett säkert, anslutet arbetsflöde.

Skydda patientdata 

Säker information i vila och i rörelse med datakryptering och andra säkerhetsfunktioner som uppfyller stränga krav – även krav från försvarsdepartementet i USA (United States Department of Defense).

Granskningsloggar, datakryptering, användarautentisering (LDAP) med mera är utformade för att hjälpa dig att på ett säkert sätt dra nytta av anslutna arbetsflöden för förbättrad patientvård och informationsåtkomst.

Welch Allyn Q-Stress-systemet är godkänt av Department of Defense Risk Management Framework.

Förenkla hjärtstresstester med intuitiv och användarvänlig utformning

Systemet är säkert och lätt att använda. På den stora skärmen visas resultat i realtid som har visat sig vara mer exakta än andra system som vi har använt.

Tiffany Piro | CMRP-upphandlingsspecialist vid Healthcare Associates of Texas 

 

Presentation av upphandlarspecialist

Kontakta oss idag

Kontakta en Hillrom-representant idag om du vill veta mer eller boka in en fullständig programdemonstration.

Referenser
 
* Statistik baserad på enkätdata som samlades in från Q-Stress 6-systemanvändare under 2020. Fullständiga arkivdata med Hillrom.