Patient in a hospital bed connected to the Welch Allyn® ELI® 380 ECG while a clinician attaches an ECG lead.

Automate Workflow. Treat with Confidence.

The Welch Allyn® ELI® 380 and ELI® 280 ECGs can simplify your ECG workflow by decreasing the time needed to perform an exam, improving data accuracy and delivering secure EMR connectivity.

Enkel

Ett effektiviserat streckkodsarbetsflöde bidrar till att eliminera manuella datainmatningssteg, och den trådlösa bildtagningsmodulen (WAM) ger dig EKG-insamling utan kablar, vilket gör undersökningarna enklare för dig och bekvämare för patienterna.

Säker

Skydda patientinformation och ditt nätverk, med datakryptering och avancerade säkerhetsfunktioner.

Uppkopplad

Skicka patientinformation säkert till valfritt datahanteringssystem eller journalsystem via standardbaserade protokoll som PDF, XML, HL7® eller DICOM®.

Stifta bekantskap med the ELI 380® EKG


Welch Allyn® ELI® 380 EKG-enheten är konstruerad för att göra den totala undersökningsupplevelsen effektivare och på så vis förbättra patientvården. Förenkla arbetsflödet genom att minska den tid som krävs för att utföra en undersökning, samtidigt som du får större datanoggrannhet och en säker journalsystemsintegration.

ERGO Design

Infection Control Features

Advanced Security

“Best 10” Technology

Wireless Acquisition Module

VERITAS® Interpretation Algorithm

ERGO Design

Stifta bekantskap med the ELI 280® EKG


Welch Allyn® ELI® 280 EKG-enheten har en stor pekskärm, intuitivt användargränssnitt och flera uppkopplingsalternativ som hjälper er att tillgodose era verksamhetsbehov.

“Best 10” Technology

Wireless Acquisition Module

VERITAS® Interpretation Algorithm

Color Touchscreen

Streckkodsläsare för ELI 380- och ELI 280-vilo-EKG:n

Ingen beställning? Inga problem. PDQ finns också.

En enkel streckkodsskanning kan hämta de data du behöver via en patientdatasökning – snabbt och exakt.

 

 

””

Identifiera kritiska EKG:n korrekt med ELI 380 EKG

Enligt en nyligen genomförd studie identifierar och varnar Hillroms egenutvecklade VERITAS-tolkningsalgoritm för kritiska EKG:n som är förknippade med akut koronart syndrom (ACS) bättre än konkurrerande metoder.* VERITAS-algoritmen detekterar också arytmier med högst känslighet.

ELI 380 EKG är DoD RMF-godkänd avseende datasäkerhet.
ELI 380 EKG är DoD RMF-godkänd avseende datasäkerhet.

Skydda patientdata och ditt nätverk

Säker information i vila och i rörelse med datakryptering och andra säkerhetsfunktioner som uppfyller stränga krav.

Förbättra läkararbetsflöden med en intuitiv och användarvänlig konstruktionslösning

Att ha en EKG-enhet som har ett intuitivt användargränssnitt och främjar ett effektivt arbetsflöde är avgörande för att upprätthålla personalnöjdhet och produktivitet. ELI 380 [EKG] gör precis det. Den möjlighet som [ELI 380] ger att automatiskt hämta patientuppgifter och överföra resultat är en betydande arbetsflödesförbättring. Varje gång vi kan eliminera steg och minska manuell datainmatning är det en vinst för oss och i slutänden visar det sig i vårt slutresultat.

Christopher S. Bowlin, MBA BAHS, chef för hjärt-lung-avdelningen vid Platte Valley Medical Center

Effektivisera de kliniska arbetsflödena

Frihet att fokusera på dina patienter

””

Frihet att fokusera på dina patienter

Föreställ dig ett EKG-arbetsflöde som ger dig friheten att på ett säkert sätt få åtkomst till den patientinformation du behöver och minska de manuella stegen för varje EKG.

Kontakta oss idag

Kontakta en Hillrom-representant idag om du vill veta mer eller boka in en fullständig programdemonstration.

Referenser
  1. *J. De Bie et al. Performance of seven ECG interpretation programs in identifying arrhythmia and acute cardiovascular syndrome. Journal of Electrocardiology 58 (2020) 143–149. https://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2019.11.043
    Kritisk EKG-identifiering är endast tillgänglig med ELI 380 EKG. Varningar om kritiska tillstånd är tillgängliga med både ELI 380- och ELI 280-EKG:n.
  2. ** Burke, Tucker: Microchem laboratory study NG1035-A2; Cleaning validation of ECG machines with Clorox towelette, 2014